Inspiration och goda exempel

Integrationspakten är Stockholms stads nätverk och samlar flera hundra aktörer inom privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor kring frågor som kompetensförsörjning, utbildning och arbete samt inkludering och mångfald.

Arbetsmarknadsförvaltningens avdelningar Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm för dialog kring kompetensbehov med olika arbetsgivare och organisationer för att fler stockholmare ska komma ut i arbete och studier.

Läs några av våra reportage och artiklar

Engagemanget och viljan att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad är stor. Här kan du ta del av exempel på hur staden och andra aktörer drar sitt strå till Stockholm.

Reportage och artiklar

Se våra tidigare nätverksträffar och filmer

Engagemanget och viljan att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad är stor. Här kan du ta del av våra tidigare tematiska nätverksträffar och filmer som visar hur staden och andra aktörer drar sitt strå till Stockholm.

Skanska

 

Filmer

Nytorgsverkstan


Ragn-Sells


Beredskapslyftet

 


Kulturhuset

 

The Global Village

 

The Good Talents

 

IBM Sverige

 

Yalla Rinkeby

 

Nya Kompisbyrån

 

Tele2

 

Mentor Sverige och Sätraskolan

 

Systembolaget och Stockholmsmentor

 

Stockholm Exergi och Omvända mentorprogrammet

Nätverksträffar

12 december 2023: Klimatomställningens kompetensförsörjning – vem ska jobba när Stockholm ställer om?

 

28 oktober 2022: Ett samhälle i överlevnadsläge – om hur vi säkrar arbetet med social hållbarhet i en tid präglad av kris

 

25 mars 2022: Demokrati under lupp – om politisk inkludering och delaktighet

 

26 november 2021: En obekväm fråga – om rasism på arbetsmarknaden

 

10 september 2021: Så bryts barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden

Bli partner till Stockholms stad

Uppdaterad