Integrationspakten kickstartade 2023 med ett uppskattat uppstartsevent och mingel!

Stadens arbete med kompetensförsörjning och inkludering stod i fokus när Integrationspakten bjöd in till uppstartsevent på Citykonferensen den 9 februari. Med på scenen var också medlemmarna Nobina, Nya Kompisbyrån och Stockholmhem som delade med sig av inspirerande arbete – och bjöd in till samhandling! Fika och mingel avslutade eftermiddagen.

Lokalen fylldes till brädden när över 100 representanter från nätverkets olika medlemsorganisationer tog del av årets första medlemsevent som både bjöd på angelägna scensamtal och möjlighet att nätverka med såväl andra medlemmar som medarbetare från staden.

Några ord från politiken

Arvid Vikman Rindevall, ny ordförande i arbetsmarknadsnämnden inledde med att konstatera att i en lågkonjunktur får de som står långt bort från arbetsmarknaden ännu svårare att ta sig in. Att Järvaområdet behöver hållbara och varaktiga satsningar och inte fler projekt. Han lyfte även vuxenutbildningens roll, liksom samverkan med bransch. Men också utmaningar kring ukrainarnas situation – som att de inte får läsa SFI. Av många besök hos stadens verksamheter valde Arvid att särskilt lyfta Nytorgsverkstan och hans möte med deltagarna där – och passade samtidigt på att uppmana arbetsgivare att ge unga människor som vill lämna utanförskap och en socialt belastad tillvaro en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.

Möjligheter till samverkan med staden

Med på scenen fanns också cheferna för Vuxenutbildning Stockholm, Jobbtorg Stockholm samt Etableringscentrum - en del av Welcome House. De berättade om stadens arbete med kompetensförsörjning och inkludering samt efterlyste än mer samverkan med nätverkets medlemmar kring breddad rekrytering, praktik- och APL- och LIA-platser, jobbspår och utbildning, och engagemang i stadens mentorprogram Stockholmsmentor. Gemensamt fanns också en önskan om utökad samverkan med civilsamhället.

Engagerade medlemmar på scenen

Tre medlemmar i Integrationspakten delade också med sig av sitt arbete – och utmaningar. Nya Kompisbyrån berättade om Framtidsprogrammet, en framgångsrik projektsamverkan tillsammans med staden och Järfälla kommun som erbjuder unga nyanlända kvinnor ett socialt sammanhang och snabbare etablering genom mentorprogram, kunskapsträffar och nätverk.

Nobina lyfte att det behövs runt 5000 nya bussförare och många av dem i Stockholm. Företaget vill attrahera fler kvinnliga bussförare, efterfrågade språkinsatser kopplat till förarutbildning – och såg goda möjligheter för samverkan med både stadens vuxenutbildning och Framtidsprogrammet.

Stockholmshem som har stort fokus på social hållbarhet och trygghetsfrågor i utsatta områden berättade om trygghetscertifierade fastigheter och dialoger med boende. Men också om feriearbete för ungdomar och hur både medarbetare och chefer engagerat sig som Stockholmsmentorer.

Tillsammans drar vi fler strån till Stockholm

Fika och stormingel med möjlighet att prata med både talare från scenen och övriga medlemmar avslutade eftermiddagen. Vilken härlig energi det blev! Här ett citat från utvärderingen:

”Jag pratade med folk från näringslivet, ideell sektor och från kommunen - alla var väldigt öppna och inriktade på samarbete, det kändes verkligen som en unik mötesplats för idéutbyte och nätverkande med gemensamt mål - ökad inkludering i Stockholm”

Efter att ha summerat 2022 kan vi konstatera att Integrationspakten fick 90 nya medlemmar och att nätverket fortsätter att växa. Samvaro, samverkan och samhandling är vägen framåt – och nu viktigare än någonsin. Tillsammans drar vi ännu fler strån till Stockholm!

Uppdaterad