Welcome house samlar möjligheter för nyanlända under ett tak

En lyckad integration kräver ett bra mottagande. I september slog Welcome house på Medborgarplatsen upp sina portar för nyanlända. Här samlas stadens verksamheter, statliga myndigheter och aktörer från civilsamhället för att tillsammans bidra till en snabbare etablering.

Welcome house är stadens nya hub för ett samlat mottagande av nyanlända och drivs gemensamt av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen, i samarbete med statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Socialförvaltningens Intro Stockholm erbjuder stöd i olika myndighetskontakter och tidig samhällsvägledning. Statens servicecenter bistår med snabb process för folkbokföring och Arbetsförmedlingen med inskrivning i etableringsprogrammet.

Etableringscentrum, arbetsmarknadsförvaltningens nya enhet som erbjuder arbetsmarknadsrelaterat stöd, är en viktig del av Welcome house. Här kan nyanlända få studie- och yrkesvägledning och lära sig att använda digitala verktyg. Ett coachteam på plats bistår med arbetsgivarkontakter och det finns information kring att starta och driva företag. Här finns också möjlighet att ta del av stadens mentorprogram och att prova på föreningsaktiviteter genom samverkan med civilsamhället. Med sedan start är till exempel Svenska med baby och Hej Främling, båda medlemmar i Integrationspakten.

Arja Kallo är tf enhetschef för Etableringscentrum och lyfter behovet av ett effektivt och likvärdigt välkomnande av nyanlända. Stockholm har alla förutsättningar för ett bra bemötande, men som nyanländ kan det vara svårt att navigera bland olika myndighetskontakter.

 – Jag är fantastisk glad att Welcome house nu är på plats. Här samlas alla runt individen i stället för tvärt om. Genom att få ihop alla våra insatser under ett tak och att aktörerna samverkar, kan nyanlända snabbare bli självständiga och inte lika beroende av myndigheter. Det påskyndar också etableringen på arbetsmarknaden.

Politikens vision är tydlig; Stockholm ska vara både ett nationellt och internationellt föredöme när det gäller mottagande av nyanlända. Arja ser gärna att Welcome house i framtiden blir en bas för olika projekt och en plats för metodutveckling.

Vill du dra ditt strå till Stockholm genom att samverka kring nyanländas etablering?

Det finns många möjligheter att göra skillnad i samarbete med staden, till exempel genom att erbjuda praktik, anställning, föreningsaktiviteter eller genom att bli mentor åt en nyanländ. Kanske har du en egen idé? Skicka då ett mejl till oss!

E-post: integrationspakten@stockholm.se

Uppdaterad