Visit Stockholms logotyp.

Visit Stockholm gav ungdomar möjlighet till sommarjobb inom besöksnäringen

Visit Stockholms samarbete med andra aktörer inom branschen gav tio unga stockholmare feriearbeten och hundra procent nöjda arbetsgivare som vill skala upp satsningen till nästa sommar.

Visit Stockholm är Stockholm stads marknadsföringsbolag med uppdrag att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksmål i samarbete med näringslivet. Ett av bolagets verksamhetsområden är besöksservice, som gått från att erbjuda en fysisk turistbyrå till en digital. Övergången till den digitala verksamheten har inneburit en möjlighet till utökad samverkan med andra aktörer i branschen för att skapa fler jobbmöjligheter för unga.

Elin Karlsson, avdelningschef för Värdskap och Platsutveckling på Visit Stockholm berättar:

– Genom att aktivera våra samarbetspartners har vi kunnat erbjuda tio ungdomar arbete på Skansen, Strömma Sightseeing, Nationalmuseum och Nordiska museet i ett upplägg där Visit Stockholm agerat ansvarig handledare och haft regelbunden dialog med både arbetsgivare och feriearbetare. Sommarjobben har inletts med en utbildning inom värdskap hos oss och ungdomarna har sedan fungerat som ”en extra hand” hos våra kollegor och inte ersatt ordinarie personal.

En summering efter sommaren visar att både arbetsgivare och ungdomar är väldigt nöjda.

– Alla tio ungdomar har fått toppbetyg och över hälften har fått erbjudande om möjlighet till fortsatt jobb, och det är ju fantastiskt! Samtliga arbetsgivare har meddelat att de gärna tar emot feriearbetare även nästa sommar med samma upplägg. Men också att de kan ta emot fler ungdomar och under fler perioder, vilket är superkul! Vi hoppas också kunna nå ut till ännu fler aktörer nästa sommar!

Två arbetande personer som går och plockar skräp inne på Skansen.
Fotograf: Oskar Scheller

Uppdaterad