Järva och ”AI och jobben” i fokus under höstens medlemsevent

Nya konceptet Meet and greet, denna gång med fokus på samhandling kring Järva, inledde i augusti en intensiv hösttermin för Integrationspakten. Eventet tog plats vid vackra Akalla by och co-hostades av medlemmen Kista Sports Club. Temat AI och jobben lockade i oktober många medlemmar till Bygget i city. Vem ska jobba imorgon och med vad? Och hur kan vi rusta oss för framtiden?

Ansvarig för stadens kraftsamling Fokus Järva och medlemmar från både näringsliv och civilsamhälle som verkar i området, fanns med oss på höstens första medlemsträff på Kista Sport Clubs lokal i Akalla by – ett angeläget event med fokus på ökad samhandling för att stärka Järva.

Järva – ett område med stor potential som hamnat på efterkälken

Järva är ett område med många kvalitéer, stor potential och ett starkt lokalt engagemang. Men också det område inom staden där skillnaderna mot övriga delar av Stockholm är både stora och orättvisa. Arvid Vikman Rindevall, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden inledde med att konstatera att politiken hittills gjort för lite i Järva. Lovade ändring och bjöd in till samverkan.

Fokus Järva är stadens sammanhängande plan för utveckling av Järva, en bred palett som inkluderar satsningar på stadsutveckling, skola, socialtjänst, kultur, trafik och idrott.

Stadens verktygslåda är stor – men inte oändlig. Engagemanget för Järva behöver växa och alla kan bidra.

Karin Ahlzén, projektledare för Fokus Järva hade ett medskick:

– Engagera er på plats genom att stötta det lokala föreningslivet och företag – köp er fruktkorg av handlarna på Tensta torg! Gå med på en nattvandring och anställ människor som bor i Järva.

Tre medlemmar som vill samhandla och gav konkreta medskick under dagen i Akalla By

  • Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerat socialt och lokalt företag som driver catering, konferensverksamhet och café och erbjuder arbetsträning för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Vi vill att näringslivet ska hitta och använda vår verksamhet – och samarbeta med arbetsgivare som vill anställa kvinnorna.

  • MTR vill rekrytera på plats i Järva och samverka med fler lokala aktörer. MTR kör tunnelbana och pendeltåg i Stockholm och har ett stort kompetensbehov. Att vara på plats i Järva ger MTR en möjlighet träffa nya talanger.

Järvaveckan är bra men vi behöver hitta fler tillfällen under året att rekrytera på plats och vi vill samverka med lokala aktörer!

  • Kista Sports Club är mer än en vanlig idrottsförening som i år fick ta emot stadens Nelson Mandela pris. En klubb för såväl unga som äldre Järvabor som bygger på delaktighet, tar vara på medlemmarnas kompetenser, utvecklar nya och bygger broar i samhället. Visionen framåt är tydlig:

Vi vill och kan göra så mycket mer, men ekonomiska resurser är en stor utmaning.

AI och jobben i fokus under nätverkets andra medlemsträff

När de som förstår sig på använder ord som revolution, disruption och transformation kan vi konstatera att vi står inför något nytt. Och det går fort. Hur ska vi navigera? På medlemsträffen i oktober bidrog AI-mogna medlemmar och gäster med färdriktning framåt kring AI och jobben.

AI – ungefär som en svamp

– Precis som svampen i höstskogen, där de flesta inte tänker på att större delen av svampen finns under jorden, på samma sätt fokuserar vi ofta resultatet vi får från AI men missar att belysa den data som gör AI möjligt.

Den målande bilden fick vi till oss av Rebecka C. Ångström från Ericsson Consumer and IndustryLab, som forskar kring utmaningar och strategier för att implementera Artificiell Intelligens (AI) i organisationer.

AI bygger på data – och behöver tränas lokalt för att fungera optimalt inom en organisation.

– Se till att investera lika mycket i människorna som jobbar med AI som i tekniken. Bygg upp både organisationen och medarbetarnas kunskap för att integrera AI i jobbet. Det dämpar också medarbetarnas oro.

Medlemmar och gäster om deras arbete med AI

AI Sweden och Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter delade med sig av kunskap om hur AI kommer att påverka framtidens arbetsmarknad. Medlemmarna KPMG, Hello World och Includer berättade om hur de arbetar med AI idag, om nya yrkesroller och cybersäkerhet. Techinitiativ för unga och vad AI betyder för mångfald och inkludering.

Och vems ansvar är det att få med alla på AI-tåget? Samhällets?Arbetsgivarnas? Vi själva? Ämnet lyftes ur flera perspektiv under eftermiddagen. Klart är i alla fall att regleringar kring etik och användning är att vänta. Staden berättade också om arbetet med AI och digitaliseringen inom vuxenutbildningen.

Ny budget och satsningar från politiken

Arvid Vikman Rindevall, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden fanns med oss även denna gång och delade sina tankar kring hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden – men lyfte också medlemsnätverkets kärnfrågor utifrån stadens nya budget. Bland annat satsningar på feriejobb även för dem som är yngre än 16, ett sätt att arbeta proaktivt för att minska rekryteringen till de kriminella gängen. Men också på kvinnor utanför arbetsmarknaden genom stadsdelssystrar – en utökad satsning och utveckling av stadsdelsmammor, som vi berättat om i ett tidigare nyhetsbrev.

Mingel och summering av en AI-bot

En AI-bot summerade dagen utifrån medlemmarnas medskick hur vi gemensamt kan skapa en ännu mer inkluderande arbetsmarknad. Glada kan vi konstatera att medlemsnätverket redan är en del av lösningen utifrån AI:s svar om att skapa en plattform för samhandling. En summering; AI kommer att omdana vårt arbetsliv och i en allt mer föränderlig arbetsmarknad blir förmågan att ställa om och ta till sig nya arbetssätt – ett livslångt lärande, ännu viktigare. Vi ser fram emot den fortsatta AI-resan – men behåller fötterna på jorden.

Vi är också glada för den fina feedbacken från er som deltog på eventen i Järva och på Bygget. Tillsammans skapar vi arenor för inspiration och kunskapsutbyte med möjlighet att kroka arm för en mer inkluderad arbetsmarknad och stad. Med samlad kraft drar vi många strån till Stockholm!

Uppdaterad