Hässelby-Vällingby – stadsdel med framgångsrikt fokus på integration

Informationsdiskar i samverkan med föreningslivet för snabbare inkludering i samhället och mentorprogram som matchar nyanlända med etablerade svenskar är en del av framgången. Tidig inskrivning i förskolan för nyanlända barn en annan. Innovation, integration och trygghet står överst på stadsdelens agenda.

I Hässelby-Vällingby har nyanlända numera tillgång till informationsdiskar i anslutning till stadsdelens genomgångsbostäder. Infodisk Ny bemannas av förvaltningens samhällsvägledare och Syriska föreningen, och representanter från olika föreningar inom civilsamhället deltar regelbundet för att främja ett socialt nätverksbyggande och en snabbare etablering i samhället.

På olika språk förmedlas kontakter och mötesplatser där barn och äldre kan öva sin svenska och lära känna fler i sitt närområde.

En av dem som möter nyanlända är Rosa Kass Kawo från Syriska föreningen. Hon kom till Sverige i början av sjuttiotalet och hjälper nu människor i samma situation som hon var då.

– Jag är själv trebarnsmamma och vet hur viktigt det är att komma ut och träffa andra människor för att lära sig svenska och förstå hur samhället fungerar.

Arenor för social gemenskap och integration – där nyanlända är i minoritet

Hässelby-Vällingby är ett av 13 geografiska områden inom Stockholms stad och här bor idag människor från hela världen. Sedan 2015 har stadsdelen tagit emot 2200 nyanlända, varav en tredjedel har sitt första boende inom SHIS Bostäder, stadens bostadssociala resurs. 2019 visade en enkätundersökning att närmare 40 procent av dem helt saknade kontakt med en etablerad person i Sverige.

Med etablerad menas i detta fall en person som pratar svenska, är väl insatt i hur samhället fungerar och försörjer sig själv. Det blev startskottet för ”Arenor för Integration”, ett långsiktigt arbete för att påskynda nyanländas etablering inspirerad av en modell från Kanada, som tar fasta på samverkan med civilsamhället, människor med egen erfarenhet av etablering och att samla all service ”under ett tak”.

Milla Sörgärde, Integrationssamordnare i Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, lyfter vikten av att skapa arenor där nyanlända är i minoritet och får möjlighet till social gemenskap med människor som pratar svenska och vet hur samhället fungerar.

Efter en testperiod är Infodisk Ny numera en del av stadsdelens medborgarservice och samhällsvägledning, och länkar nyanlända vidare till arenor för integration i föreningar, mentorprogram, volontärarbete och öppna mötesplatser i stadsdelen.

Ny rutin för tidig inskrivning i förskolan påskyndar etableringsprocessen

Nyligen besökte Milla ett boende för nyanlända en tidig morgon, och konstaterade att det fanns få att prata med – de allra flesta var på väg till en SFI-lektion, arbete eller för att lämna barn i förskolan. Det gjorde henne glad.

Stadsdelen har varit med och tagit fram en ny rutin som gör det möjligt att skriva in barn till kvotflyktingar i förskolan innan de har fått svenskt personnummer.

Den nya rutinen gör att både barn och föräldrar kan komma igång med sin etableringsresa i ett tidigt skede. Den utgör också en viktig signalpolitik om att i Sverige arbetar båda föräldrarna, menar Milla.

- En del människor som kommer hit bär med sig en kultur från sitt hemland där det är vanligt att kvinnan, om ekonomin tillåter, är hemma och tar hand om barnen. Då är det lätt att tro att så fungerar det här också. Men för kvinnorna leder det ofta till långvarig arbetslöshet och utanförskap.

Mentorprogram och sociala klausuler skapar inkludering

Inom ramen för ett Jobbpartnerskap med staden arrangeras lokala språkmentorprogram genom Stockholmsmentor. Flera chefer och medarbetare inom förvaltningen, det lokala Jobbtorget, näringsidkare och lokalbor är idag mentor åt en nyanländ.

- Som Plusmedlem i Integrationspakten är Jobbpartnerskapet ett bra verktyg för oss att kunna följa upp arbetet kring inkludering. Mentorprogrammen bidrar till ökad språkutveckling och förståelse för samhället, men ger också möjligheter att skapa nätverk och närma sig arbetsmarknaden. Vi behöver se alla som kommer hit som resurser och att integration är något vi skapar tillsammans.

Att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling med utvalda leverantörer är ytterligare ett sätt för stadsdelen att skapa inkludering och jobbmöjligheter för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Liksom initiativet stadsdelsmammor, där kvinnor med egen erfarenhet av att vara ny i Sverige anställs för att hjälpa andra kvinnor i liknande situation i sitt närområde.

Stadsdelen samverkar också med Spången, ett kompetensförsörjningsprojekt inom staden som möjliggör både språk- och yrkesutbildning för medarbetare inom vård- och omsorg som saknar formell kompetens, och under tiden erbjuder dem som står utanför arbetsmarknaden både en visstidsanställning och kortare utbildning.

Framgångsrikt integrationsarbete och samverkan med civilsamhället

Idag visar nya enkätundersökningar att betydligt fler nyanlända har kontakt med någon som är etablerad, deltar i en föreningsaktivitet eller ett mentorprogram och arbetar. Och sedan 2020 har 30 barn skrivits in på förskolan genom den nya rutinen.

Fler stadsdelar väljer att följa efter. Bromma som tagit emot många familjer från Afghanistan, använder redan den nya inskrivningsrutinen till förskolan.

Innovation, integration och trygghet är fortsatta fokusområden för Hässelby-Vällingby. Men ingen stadsdel klarar arbetet på egen hand, Milla summerar:

- Det finns ett stort engagemang inom civilsamhället och bland människor som kommit hit och har lyckats, som vi måsta ta tillvara på. Vi har kommit igång bra, men det finns mycket mer att göra. Därför tycker jag att det är jättebra att Integrationspakten finns, och många av de organisationer som vi idag samarbetar med är också en del av medlemsnätverket. Vi vill samverka kring fler integrationsfrämjande aktiviteter tillsammans med civilsamhället!

Vill din organisation bidra med integrationsfrämjande aktiviteter i Hässelby-Vällingby?

Mejla Integrationspakten

E-post: integrationspakten@stockholm.se

Uppdaterad