Integrationspaktens frukostmingel om Breddad rekrytering engagerade många!

Den 27 april bjöd Integrationspakten in medlemsnätverket till ännu ett event - denna gång på temat breddad rekrytering. Frukostminglet på Kulturhuset bjöd på en lösningsfokuserad morgon i syfte att öppna fler dörrar för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Skillnaden mellan att vara en del av arbetsmarknaden och att stå utanför kan vara näst intill livsavgörande. Många medlemmar från olika sektorer och branscher ville ta del av vårens andra event som fokuserade på hur personer med funktionsnedsättning och unga i utanförskap kan inkluderas på arbetsmarknaden.

Samtal med ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Arvid Vikman Rindevall, ordförande i arbetsmarknadsnämnden inledde och summerade vad som hänt sedan förra träffen i februari. Då nämnde han utmaningen att ukrainska flyktingar inte får läsa sfi – nu blir det snart möjligt! På samma event lyfte Nobina bristen på bussförare och nu är Arvid glad över att staden och Nobina ingår ett partnerskap med målet att fler ska utbilda sig till bussförare.

– Partnerskapet innebär en jobbgaranti till alla som genomför bussförarutbildningen med godkända resultat.

Arvid fortsätter att besöka stadens olika verksamheter och lyfte några; huset Transformator och mångfalden av insatser för unga som pågår där. Frans Schartaus, stadens yrkeshögskola där 96 procent av eleverna går direkt ut i arbete. Men också ett möte med Integrationspaktsmedlemmen Skyddsvärnet och lärdomar kring stadens samverkan med idéburna organisationer.

Våga mötas i arbetslivet

”Vi måste börja med oss själva – tror vi på andras förmågor att ta sig ut i arbetslivet?”

Ett samtal med Kicki Wattjersson, senior rådgivare inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på arbetsmarknadsförvaltningen, inledde morgonens tema. Kicki berättade om stadens arbete för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få och behålla ett jobb – bland annat om arbetsdifferentiering som skapar arbetstillfällen för serviceassistenter inom staden.

– Staden gör mycket, men det finns saker kvar att göra. Och är vi fler så gör vi mer.

Cecilia Eriksson, biträdande rektor på Komvux Rosenlund berättade om arbetet med att skapa en sömlös kedja mellan studier och en hållbar anställning. Staden stöttar både individ och arbetsgivare inför och under en anställning. Samverkan med fler arbetsgivare efterfrågas.

– De anpassningar som kan behöva göras för att skapa ökad inkludering är bra för hela arbetsplatsen. Våga och vinn!

Öppna dörren för unga som vill bryta en kriminell livsstil

Erika Baier, biträdande enhetschef på Nytorgsverkstan, berättade om stadens arbete för att unga som vill lämna utanförskap och en socialt belastad tillvaro ska lyckas med nya vägval i livet. Nytorgsverkstan erbjuder ett tidsbegränsat arbete i snickeriet, stöd mot studier och annat arbete – och inte minst ett varmt bemötande. Samverkan med arbetsgivare välkomnas även här.

– Våra deltagare är fantastiska. De bär alla på en unik historia, men har präglats av den miljö de växt upp i. Vi behöver hjälpas åt för att inkludera fler unga som vill bryta en kriminell livsstil, inte låsa dem ute. Stängda dörrar är förödande för hela samhället.

Ett jobb kan du förlora, en utbildning bär du alltid med dig

En framåtsyftande och lyhörd samverkan med Åsö Campus har lett till att många deltagare på Nytorgsverkstan numera också studerar. Joakim Wendell, lärare på Åsö Vuxengymnasium och fil dr i historia berättade om en inkluderande arbetsmetod som gör det möjligt även för dem som bär på erfarenhet av misslyckande från skoltiden, att kunna återuppta och lyckas med sina studier.

– Utbildning öppnar en väg framåt. Plötsligt är drömmar om framtiden inte längre omöjliga.

Långbro värdshus; att anställa personer med funktionsnedsättning är en del av vår företagskultur

På scenen denna morgon fick vi också ta del av engagerade medlemmars arbete kring breddad rekrytering. Först ut var Långbro värdshus som i höstas fick ta emot en utmärkelse för Årets lokala inkluderande företag i Hägersten-Älvsjö. Krögaren Fredriks Eriksson driver också Restaurang Nationalmuseum. För honom och hans medarbetare är det självklart att också inkludera och anställa personer med funktionsnedsättning. Att skapa en arbetsplats där alla blir sedda och känner sig trygga.

– Det är en del av vår företagskultur och vi vill inspirera fler att göra detsamma. Det går att driva företag och samtidigt bidra till samhället. Många inom restaurangbranschen vill vara med och ta ansvar.

Miljonbemanning utmanar dagens arbetsgivare att se bortom en prick i belastningsregistret!

För drygt tio år sedan grundades Miljonbemanning av tre unga entreprenörer som såg den outnyttjade arbetskraften i ett av Stockholms ytterstadsområden, Alby. 2021 utsågs de till Årets unga företagare av Företagarna Stockholms stad och 2023 nominerades företaget till priset SvD Affärsbragd. Michel Rizk, Chief Operating Officer på Miljonbemanning, berättade om arbetet med att utmana arbetsgivare att våga se bortom en prick i belastningsregistret. Mod, medmänsklighet och engagemang är ledord. Små och medelstora arbetsgivare inom bland annat handel och besöksnäringen sticker ut och vågar lite mer.

Under 2022 gav det möjlighet till jobb för cirka 200 unga personer i Stockholm mellan 15 och 24 år som förekom i belastningsregistret. Idag är drygt 180 av dem fortfarande kvar i en anställning.

Uppskattat medlemsmingel

Morgonen avslutades med ett större medlemsmingel. Näringslivskoordinatorerna från Jobbtorg- och Vuxenutbildning Stockholm som ansvarar för stadens operativa samverkan med medlemmarna i Integrationspakten, var på plats. Ett tillfälle att prata med både nya och gamla medlemmar, fånga upp möjligheter till utökad samhandling med staden och medlemmar emellan.

Vad tyckte medlemmarna?

En summering av utvärderingen visar att många fick till sig ny kunskap, upplevde relevanta samtal, utökade sitt nätverk och fick nya idéer. Det gör oss glada! Integrationspaktens har idag över 440 medlemsorganisationer och fortsätter att växa. Tillsammans drar vi ännu fler strån till Stockholm!

Vill din organisation samverka med staden kring breddad rekrytering?

Mejla: samverkan.jobbtorg@stockholm.se

Uppdaterad