E-tjänster

Arbetsgivare

Feriejobb

I e-tjänsten för feriejobb kan du som arbetsgivare registrera dina arbetstillfällen för feriejobb. Du sköter också tidrapporteringen för ungdomarna under arbetsperioden i e-tjänsten.

Stockholms innovationsstipendium

I e-tjänsten kan du ansöka om Stockholms innovationsstipendium.

I e-tjänsten kan du boka ungefär 200 utomhusytor och 300 inomhusanläggningar. Även vissa klassrum och andra skollokaler kan bokas.

Stöd till föreningar och organisationer

Ansök om ateljé- och studiostöd

I e-tjänsten kan du som är yrkesverksam konstnär eller nyutexaminerad inom bild och formområdet ansöka om stöd för del av hyra av ateljé eller studio.

Ansök om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

I e-tjänsten kan du som yrkesverksam kulturaktör ansöka om stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang.

Ansök om kulturstipendium

I e-tjänsten kan du ansöka om Stockholms stads kulturstipendium.

Ansök om stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska minoriteterna

I e-tjänsten kan den förening som är sverigefinsk, finskromsk, samisk eller tornedalsk ansöka om stöd för kulturprogram som stärker något av språken eller de sverigefinska, finskromska, samiska och tornedalska kulturuttrycken.

Ansök om stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning

I e-tjänsten kan en kulturförening som skapar och genomför olika kulturaktiviteter och arrangemang söka stöd till aktiviteter och verksamheter som stödjer eget skapande, demokrati och folkbildning.

Redovisning av kulturstöd och utvecklingsstöd

Redovisning av kulturstöd och utvecklingsstöd

Uppdaterad