Etablera ditt företag i Stockholm

En stark infrastruktur, god tillväxt och bra kommunikationer. I Stockholm finns de förutsättningar som kan hjälpa ditt företag att växa.

I Stockholm samlas specialistkompetens inom många områden och vår närhet till akademin skapar ett innovationsrikt klimat. Runt 80 procent av Sveriges samtliga näringsgrenar finns i Stockholms diversifierade näringsliv.

Du som vill etablera ditt företag i Stockholm kan få vägledning av Stockholm Business Region, stadens bolag med uppdrag att utveckla Stockholm som etableringsort. Även du som vill omlokalisera ditt företag till en annan del av Stockholm kan få hjälp.

Läs även

Uppdaterad