Köpa eller hyra mark

Som företagare kanske du har en idé du vill genomföra. Du har sett ett område eller en tomt som skulle passa ditt företag och vill etablera dig där.

Beroende på hur förhållandena ser ut så kan det innebära att du behöver köpa eller hyra marken för att kunna bedriva din verksamhet.

Om du är osäker på vem som äger marken kan du kontakta Stockholms stads exploateringskontor. Vi kan hjälpa till med att kontrollera vem som äger och förvaltar fastigheten.

Stockholms stad äger cirka 70 procent av inom kommungränsen. En stor del av marken upplåts till privatpersoner och företag.

Arrende

Ett arrende ger en privatperson och ett företag rätt att använda stadens mark. Du som arrenderar mark kallas arrendator. För rätten att använda mark betalar arrendatorn en avgift till staden.

Det finns olika typer av arrenden så som

  • bostadsarrende
  • jordbruksarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende.

Reglerna för olika typer av arrenden skiljer sig åt.

Ett arrende är en form av nyttjanderätt och är ett avtal med en enskild eller juridisk person. Vid en försäljning av en fastighet/byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Exploateringskontoret måste alltid godkänna en överlåtelse av ett arrendeavtal.

Har du frågor om arrenden, till exempel om du vill överlåta ett arrende eller säga upp ett avtal kan du kontakta exploateringskontoret.

Vem äger fastigheten?

Om du vill veta vem som äger en fastighet kan du i ett par steg få fram den informationen på lantmäteriets webbplats.

Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du söka fram fastighetsägaren.

Saknar du fastighetsbeteckning kan du söka fram den med Lantmäteriets funktion Min karta.

Om du stöter på problem eller har svårt att få fram informationen är du välkommen att kontakta stadens etableringsservice så hjälper vi dig.
E-post: etableringsservice@stockholm.se

Uppdaterad