Köpa, hyra eller bygga på stadens mark

Har du sett ett område eller en tomt som skulle passa för ditt företag?

Stockholms stad äger cirka 70 procent av marken inom kommungränsen. En stor del av marken upplåts till privatpersoner och företag.

Vill du köpa mark eller hyra mark från Stockholms stad behöver du skickar in ett förslag där du beskriver platsen och den planerade verksamheten. Markera ut platsen på en karta med kryss.

Beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Detaljplan

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Du kan läsa mer om detaljplaner och vad som gäller för dig

Vad händer efter att du skickat in en ansökan om att köpa eller hyra mark?

När staden får in din beskrivning och ditt önskemål om geografisk placering gör en områdesprojektledare på exploateringskontoret en första bedömning av din ansökan. Det är vanligt att vi återkommer till dig och ber om mer information. Ibland kan vi också behöva be om ett eller flera möten.

Vem är områdesansvarig?

Beroende på i vilket område i Stockholm du vill etablera ett byggprojekt finns det olika kontaktpersoner på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Använda stadens mark

Vem äger fastigheten?

Om du vill veta vem som äger en fastighet kan du i ett par steg få fram den informationen på lantmäteriets webbplats.

Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du söka fram fastighetsägaren.

Saknar du fastighetsbeteckning kan du söka fram den med Lantmäteriets funktion Min karta.

Om du stöter på problem eller har svårt att få fram informationen är du välkommen att kontakta stadens etableringsservice så hjälper vi dig.
E-post: etableringsservice@stockholm.se

Uppdaterad