Guide

Guide: Kontakta etableringsservice

Vi hjälper dig som vill hitta lokal i stadens fastigheter eller mark som staden äger för att etablera eller omlokalisera din verksamhet. Välj det alternativ som passar dina behov.

Bygga på stadens mark

Här kontaktar du oss om du vill bygga på stadens mark för att etablera eller omlokalisera din verksamhet.

Få hjälp att hitta mark

Lokal i stadens fastigheter

Här kontaktar du oss om du söker lokal i stadens fastigheter för att etablera eller omlokalisera din verksamhet.

Få hjälp att hitta lokal i stadens fastigheter

Både mark och lokal

Här kontaktar du oss om du behöver både mark och lokal för att etablera eller omlokalisera din verksamhet.

Få hjälp att hitta både mark och lokal