Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Om verksamheten

Typ av verksamhet*

Om er etablering eller omlokalisering

Önskemål om geografisk placering

Beskriv var i Stockholm ni önskar etablera er. Du kan också bifoga en karta där du markerar önskat område.

Påverkan och krav på närmiljön

Kommer du ha behov av plats för angöring (till exempel på- och avstigning, laster eller leveranser)?*
Orsakar verksamheten störningar (till exempel buller) som kan påverka andra?*
Utgör verksamheten en risk för hälsa eller säkerhet?*
Finns en finansiering för etableringen klar?*
Är du beredd att ta ett rivningskonrakt?*

Uppdaterad