Vad händer i ditt närområde?

Ta del av utvecklingsplaner, nätverka med andra företagare och påverka din närmiljö.

Nätverka med andra företagare

Vi samarbetar med Företagsgrupperna i Stockholm (FGS) för att förbättra det lokala näringslivsklimatet. Företagsgrupperna har ett lokalt fokus på dina behov och arbetar tillsammans med oss för att skapa ett bättre informations- och erfarenhetsutbyte och en förbättrad kontakt mellan näringslivet och politiker och tjänstemän i Stockholms stad. Här ryms frågor om allt från infrastruktur och kommunikationer till tomträtter, miljö och trygghet.

Vill du bli medlem i någon av de lokala företagsgrupperna behöver ditt företag finnas inom gruppens geografiska område. Du hittar mer information om din lokala företagsgrupp på webbplatsen för FGS.

Är det stökigt i din närmiljö?

Behöver du snabbt uppmärksamma oss på något i din närmiljö som rör trygghetsfrågor, trafik- eller utemiljön? Ladda ner stadens Tyck till-app för att felanmäla eller lämna synpunkter.

Är du som företagare utsatt för hot, inbrott, snatterier eller skadegörelse, kontakta polisen.

Utsatt för brott - Polisen (polisen.se)

Våra lokala stadsdelsförvaltningar arbetar aktivt tillsammans med näringslivet och polisen för att skapa en trygg och attraktiv närmiljö. Kontakta stadsdelsförvaltningen där du verkar för att engagera dig i stadens platssamverkan och trygghetsarbete.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete - Stockholms stad (start.stockholm)

Specifika etableringsfrågor

Uppdaterad