Flygfoto över bebyggelse, vatten, en bro och tågspår.

Näringslivsanalys av Hägersten-Älvsjö

Hägersten-Älvsjö är ett av stadens största stadsdelsområden med en snabbare förväntad befolkningstillväxt än staden som helhet.

Med 76 förskolor och 19 grundskolor med god kvalitet är samhällsservicen en bidragande faktor till den höga livskvaliteten i området. Näringslivet är stort med många olika inriktningar och hög branschbredd och det attraktiva läget nära innerstan påverkar näringslivet positivt.

Stort blir större

  • 20 000 nya bostäder till år 2045.
  • 154 000 invånare år 2045, en ökning med över 28 000 personer från år 2022.
  • Flera arbetsplatstäta områden såsom Marievik, Telefonplan och Västberga.
  • Den nya tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö får två nya stationer i Liljeholmen och Älvsjö kring år 2034.
  • Älvsjö bedöms ha mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter och kommer vidareutvecklas som en regional målpunkt när tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd anläggs.
  • 55 000 personer arbetar i stadsdelsområdet.
  • Över 7 000 arbetsplatser.

Lär känna Hägersten-Älvsjö

Uppdaterad