Vy mellan husen över Sergels torg och fontänen. Gatorna runt Sergels torg trafikeras av bilar och spårvagn.  Torget myllrar av människor.

Näringslivsanalys av Norra innerstaden

Norra innerstadens betraktas som Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav.

Stadsdelen har hög befolkningstäthet, många arbetsplatser och ett stort inflöde av turister och stockholmare från hela staden. Norra innerstaden har dessutom högst branschbredd, arbetsgivarkoncentration och förvärvsinkomst i staden vilket ger goda affärsmöjligheter.

Attraktiva och täta stadsmiljöer

  • Stockholms city är Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav.
  • Myller av handel, nöje och vardagsliv.
  • 160 000 invånare år 2045, en ökning med 6 000 från år 2022.
  • 14 000 nya bostäder till år 2045.
  • Hagastaden knyter ihop innerstaden med Solna och blir ett nav för life science.
  • Norra Djurgårdsstaden växer som en hållbar stadsdel med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.
  • Utbyggd tunnelbana knyter ihop Norra innerstaden med kringliggande områden.
  • Nära 300 000 personer arbetar i stadsdelen.
  • 29 000 arbetsplatser.

Lär känna Norra innerstaden

Uppdaterad