Foto: Mattias Hamrén

Befolkning och bostäder i Norra innerstaden

I Norra innerstaden finns en blandad stadsmiljö med såväl några av de äldsta som de yngsta stadsmiljöerna i Stockholm.

Bebyggelsen har uppförts under lång tid, från 1600-talet och framåt, där modernistisk bebyggelsestruktur karakteriseras av kvartersstora fastigheter och byggnadsvolymer. Delar av bebyggelsen är av offentlig karaktär som bland annat hör till Stockholms funktion som huvudstad – exempelvis Rosenbad.

Till år 2045 förväntas Norra innerstadens befolkning öka med 6 000 personer jämfört med år 2022:

  • 154 000 invånare år 2023
  • 156 000 invånare år 2032
  • 160 000 invånare år 2045.

6 000 nya bostäder till år 2032

Inom de närmsta tio åren förväntas över 6 000 nya bostäder att byggas i Norra innerstaden, många av dessa inom det tidigare industriområdet kring Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden.

Byggtakten ligger i linje med ökningen av bostäder i andra stadsdelsområden. Vidare förväntas ytterligare knappt 8 000 bostäder färdigställas till år 2045, vilket är en total ökning på nästan 14 000 bostäder från år 2022.

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Norra innerstaden mellan år 2023–2032.

Många skolor i Norra innerstaden

Skolorna har en stor betydelse och sammankoppling med demografi och näringsliv i ett område. I Norra innerstaden finns många skolor – närmare 150 förskolor och drygt 40 grundskolor.

Det finns 27 gymnasieskolor i Norra innerstaden vilket utgör hela 27 procent av Stockholms stads totala antal gymnasieskolor. Norra Real och Östra Real är två av dem.

Uppdaterad