Branscher

Inom några branscher har staden särskild information som kan vara till stöd för dig som är verksam inom branschen.

För att underlätta för dig vars företag drabbats hårt av coronapandemin har Stockholms stad satt in en rad insatser.

Uppdaterad