Företagsservice

Stockholms stad ger dig som vill starta eller utveckla en utveckla en verksamhet.

Information och tjänster

Har du en fråga eller ett specifikt ärende som du behöver hjälp med? Här finner du våra olika rådgivnings- och servicefunktioner.

Letar du efter nätverk, möten eller lokala grupper? Här finner du sammanhang där du kan knyta nya kontakter och få råd och stöd i din verksamhet.

Inom några branscher har staden särskild stöd eller service för att underlätta för dig att lyckas.

Företagsnytt

Stockholms stads nyhetsbrev Företagsnytt är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om aktiviteter, evenemang och beslut som påverkar dig som företagare.

Prenumerera på nyhetsbrevet Företagsnytt