Företagsservice

Stockholms stad ger service till dig som vill starta eller utveckla en verksamhet.

Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? Det vill vi i Stockholms stad prata med dig om i en företagsdialog för ditt område.

I samband med coronapandemin införde vi en rad åtgärder för att underlätta för dig som företagare. Se vilka lättnader som gäller hela 2022.

Vill du starta eget företag? Här kan du ta del av information, guider och kostnadsfri affärsrådgivning vid din företagsstart.

Du som företagare kan göra en viktig insats för våra unga stockholmare och låta dem prova på arbetslivet.

Vill ni också minska er energianvändning med anledning av de stigande energipriserna? Det finns god potential för de flesta företag att spara energi.

Information och tjänster

Har du en fråga eller ett specifikt ärende som du behöver hjälp med? Här finner du våra olika rådgivnings- och servicefunktioner.

Letar du efter nätverk, möten eller lokala grupper? Här finner du sammanhang där du kan knyta nya kontakter och få råd och stöd i din verksamhet.

Inom några branscher har staden särskild stöd eller service för att underlätta för dig att lyckas.

Företagsnytt

Stockholms stads nyhetsbrev Företagsnytt är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om aktiviteter, evenemang och beslut som påverkar dig som företagare.

Prenumerera på nyhetsbrevet Företagsnytt