Företagsservice

Stockholms stad ger service till dig som vill starta eller utveckla en verksamhet.

Vill ni också minska er energianvändning med anledning av de stigande energipriserna? Det finns god potential för de flesta företag att spara energi.

Vill du starta eget företag? Här kan du ta del av information, guider och kostnadsfri affärsrådgivning vid din företagsstart.

Redo att skala upp ditt företag? Ansök till vårt tillväxtprogram för kostnadsfri affärsrådgivning, coaching och kontakt med investerare.

Funderar ni på att etablera er i Stockholm? Stockholms stads etableringsservice hjälper dig som vill etablera eller omlokalisera ditt företag i staden.

Information och tjänster

Har du en fråga eller ett specifikt ärende som du behöver hjälp med? Här finner du våra olika rådgivnings- och servicefunktioner.

Letar du efter nätverk, möten eller lokala grupper? Här finner du sammanhang där du kan knyta nya kontakter och få råd och stöd i din verksamhet.

Inom några branscher har staden särskild stöd eller service för att underlätta för dig att lyckas.