Företags- och föreningsservice

Stockholms stad ger företag, föreningar och kulturaktörer stöd och service. Vi samarbetar med stadens närings- och föreningsliv. Det ger dig goda förutsättningar att starta och utveckla din verksamhet.

Coronaviruset: Lättnader för det lokala näringslivet

Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall till följd av coronaviruset. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Stöd till det fria kulturlivet och civilsamhällets kulturaktörer

Människor framför en konsertscen.

För dig som är evenemangsarrangör

Ta hjälp av vår guide för allt från vilka tillstånd som behövs till hur du gör evenemanget hållbart. Här hittar du även platser, lokaler och anläggningar för evenemang och vilka stöd du kan söka.

Använd en av våra lotsar

Behöver du hitta rätt bland tillstånd och regler, har du odling som affärsidé eller är du en kulturverksamhet som vill etablera dig i Stockholms stad – då finns en lots att kontakta.

Kulturaktör eller förening – här finns stöden du kan söka

Som förening, organisation eller aktör finns möjlighet att söka stöd hos Stockholms stad. Det kan handla om kultur, folkbildning, idrott och mycket annat.

Har ditt företag klimatambitioner?

Gå med i stadens Klimatpakt för företag som vill minska sin klimatpåverkan. Klimatpakten är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.