Företags- och föreningsservice

Stockholms stad ger företag, föreningar och kulturaktörer stöd och service. Vi samarbetar med stadens närings- och föreningsliv. Det ger dig goda förutsättningar att starta och utveckla din verksamhet.

Kulturaktör eller förening – här finns stöden du kan söka

Som förening, organisation eller aktör finns möjlighet att söka stöd hos Stockholms stad. Det kan handla om kultur, folkbildning, idrott eller livsåskådning och opinionsbildning.

Använd en av våra lotsar

Behöver du snabbt hitta rätt bland tillstånd och regler, har du odling som affärsidé eller är du en kulturverksamhet som vill etablera dig eller omlokalisera en konstnärlig verksamhet i Stockholms stad – då finns en lots att kontakta.

Har ditt företag klimatambitioner?

Ansök om att ingå i stadens Klimatpakt där företag som vill minska sin energianvändning och sina utsläpp tillsammans med staden gör skillnad. Klimatpakten är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.