Hitta och utveckla kompetens

Vill du hitta personal, bredda din rekrytering och påverka din framtida kompetensförsörjning? Här hittar du samarbetsmöjligheter med staden!

Står du inför nya kompetensbehov? Vi hjälper dig att bredda din rekrytering!

Behöver ditt företag ställa om, anställa fler eller kanske ändra inriktning? Vi har både utbildningsmöjligheter, stockholmare som står redo för arbete och kontakter med organisationer som kan hjälpa till i den omställning ditt företag står inför. 

Har du frågor om utbildningsmöjligheter kontakta Vuxenutbildningen Stockholm och har du frågor om rekrytering kontakta Jobbtorg Stockholm. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till!

Vuxenutbildningen Stockholm
E-post: samarbetevuxenutbildning@edu.stockholm.se

Jobbtorg Stockholm
E-post: samverkan.jobbtorg@stockholm.se

Hitta och utveckla dina framtida medarbetare

Gör som Nobina, Ambea och flera andra företag. Var med och samverka kring nya utbildningar eller praktikplatser. Samarbeten sker utifrån dina unika förutsättningar. Genom ditt engagemang kan vi tillsammans hitta och utveckla din framtida personal.

Skapa en inkluderande arbetsplats

Vill du ta ditt arbete med integration till nästa nivå? Vi har skapat ett nätverk med över 400 företag och samhällsaktörer för att stärka inkluderingen och integrationen på arbetsmarknaden. Här testar vi och utvärderar nya idéer kring kompetensförsörjning, rekrytering och inkludering.

Påverka din framtida kompetensförsörjning

Var med och utveckla stadens vuxenutbildning så kan vi tillsammans se till att utbildningarna motsvarar kompetensbehoven i din bransch. Vi har allt ifrån stadens egna yrkeshögskola och yrkesutbildningar på komvux, till sfi-utbildningar med inriktning mot olika jobb. Du påverkar lättast via din branschorganisation. Med koll på stadens utbud av vuxenutbildning kan du också stå beredd att rekrytera från en pool av nyutexaminerade, redo att anta dina utmaningar!

Ta emot en praoelev – kanske din framtida nyckelperson

Ta chansen att visa upp din verksamhet för morgondagens arbetare under två veckor. Vi söker dig som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid. Vem vet, kanske mötet leder till att du lär dig mer om en ny målgrupp, eller hittar din framtida personal!

Öppna dörren för någon som vill tillbaka in i arbetslivet

Många duktiga personer med funktionsvariation vill tillbaka in i arbetslivet. Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens, berättar hur arbetsdifferentiering kan utveckla din arbetsplats och finns där som stöd inför och under anställningen. Som arbetsgivare erbjuds du också handledarutbildning, tillgång till nätverk med andra arbetsgivare och mycket mer.

Gör skillnad som mentor

Att få dela med sig av erfarenheter och kompetens är inte bara berikande och utvecklande. Det är en möjlighet att förändra livet för den som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden eller är nyanländ i staden. Ta chansen att bli yrkesmentor, språkmentor eller mentor till en ungdom.

Gå en handledarutbildning

Du som är handledare i samarbete med Stockholms stad är varmt välkommen att utveckla din roll genom vår digitala handledarutbildning ”Coachning och mentorskap på arbetsplatsen”.

Vi erbjuder också specialdesignade handledarutbildningar som till exempel kan vara anpassad till ditt företag/organisation och målgrupp, kontakta oss så berättar vi mer!

E-post: cma@stockholm.se 

Attrahera internationell kompetens

Var med i stadens gemensamma kommunikationsinsatser för att attrahera internationella talanger! Tillsammans med andra företag lyfter vi Stockholms värderingar och styrkor för att attrahera kompetens till våra bristyrken. Kontakta Invest Stockholm på Stockholm Business Region om du vill veta mer om våra marknadsföringsinitiativ.

Stöd till dina internationella medarbetare

För att underlätta för internationell arbetskraft att flytta till Stockholm har vi samlat allt man kan behöva veta inför, under och efter en flytt till Stockholm.

Uppdaterad