Stockholmsmentor

Nu har du, som är eller har varit verksam i arbetslivet, möjlighet att göra skillnad för en stockholmare som har flyttat hit från ett annat land eller som har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden. Bli Stockholmsmentor.

Det finns tre mentorsprogram: Yrkesmentor, Språkmentor och Ungdomsmentor.

Du kan vara Stockholmsmentor genom att

  • dela med dig av din erfarenhet, kompetens och branschkännedom och därmed guida din adepts väg till arbete eller studier
  • dela med dig av dina erfarenheter och kännedom om svenskt arbetsliv, samhälle och språk.

Genom mentorsprogrammet ges möjlighet för adepten att

  • få ökad kunskap om hur svenskt arbetsliv fungerar
  • få snabbare språkträning som ökar möjligheten att genomföra studier
  • få språkträning som ökar möjligheten till arbete
  • få ökad kunskap i olika sökvägar till arbete
  • träna på yrkessvenska.

En gång i månaden, i sex månader

Gemensamt för alla mentorsprogram är att du träffar din adept en gång i månaden under sex månader. Ni bestämmer själva tid och plats för era möten. När ni träffas samtalar ni på svenska.

Under programmet får du som mentor:

  • Du får stöd och uppföljning av koordinatorer inom Stockholms stad.
  • Du får en inbjudan till nätverksträff för mentorer.
  • En e-utbildning för mentorer kommer att finnas tillgänglig för dig som är Stockholmsmentor. Vid uppstartsmötet med Stockholmsmentor kommer du att få ytterligare information om hur du kan ta del av utbildningen. I samband med e–utbildningen kommer du även få ett kompendium för mentorer, som du kan använda tillsammans med din adept.

 

Anmälan till mentorsprogrammen

Låter det intressant? Anmäl dig genom att mejla till oss. När du anmält intresse kontaktar vi dig personligen via telefon eller mejl inom kort.

E-post: stockholmsmentor@stockholm.se

Mentorutbildning

Engagerar du dig som mentor i något av mentorsprogrammen, inom ramen för Stockholmsmentor, så är du välkommen att ta del av mentorutbildningen.

Uppdaterad