Stockholmsmentor

Nu har du, som är eller har varit verksam i arbetslivet, möjlighet att göra skillnad för en stockholmare som har flyttat hit från ett annat land eller som har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden. Bli Stockholmsmentor.

Det finns tre mentorsprogram: Yrkesmentor, Språkmentor och Ungdomsmentor.

Du kan vara Stockholmsmentor genom att:

  • dela med dig av din erfarenhet, kompetens och branschkännedom och därmed guida din adepts väg till arbete eller studier
  • dela med dig av dina erfarenheter och kännedom om svenskt arbetsliv, samhälle och språk.

Genom mentorsprogrammet ges möjlighet för adepten att:

  • få ökad kunskap om hur svenskt arbetsliv fungerar
  • få snabbare språkträning som ökar möjligheten att genomföra studier
  • få språkträning som ökar möjligheten till arbete
  • få ökad kunskap i olika sökvägar till arbete
  • träna på yrkessvenska.

En gång i månaden, i sex månader

Gemensamt för alla mentorsprogram är att du träffar din adept en gång i månaden under sex månader. Ni bestämmer själva tid och plats för era möten. När ni träffas samtalar ni på svenska.

Under programmet får du som mentor:

  • stöd och uppföljning av koordinatorer inom Stockholm Stad
  • inbjudan till nätverksträff för mentorer
  • erbjudande om en digital kompetenshöjande mentorsutbildning med inriktning på Interkulturellt perspektiv och kommunikation.

Anmälan till mentorsprogrammen

Låter det intressant? Anmäl dig genom att mejla på stockholmsmentor@stockholm.se. När du anmält intresse kontaktar vi dig personligen via telefon eller mejl inom kort.

Mentorutbildning

Engagerar du dig som mentor i något av mentorsprogrammen, inom ramen för Stockholmsmentor, så är du välkommen att ta del av mentorutbildningen.

Uppdaterad