Ta emot en praoelev

Ta chansen att visa upp din verksamhet för morgondagens arbetare, ta emot en praoelev – kanske din framtida nyckelperson.

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att en elev lämnar skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete. På så vis få eleven en inblick i arbetslivet och får en pusselbit till sitt kommande studie- och yrkesval.

I Stockholms stad har alla elever två veckors prao i årskurs 8.

Vi söker dig som arbetsgivare som vill ge ungdomar en chans att upptäcka sin framtid. Vi söker platser hos både privata och offentliga organisationer, för en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalitet för alla parter.

Erbjud praoplats

Om du vill erbjuda praoplats kan du mejla till oss.
E-post: praostockholm@edu.stockholm.se

Arbetsmiljö och hälsa

För elever som är 13–15 år gäller dessa särskilda regler:

  • Eleven får endast utföra lätt och ofarligt arbete
  • Eleven ska ha en handledare som är tillgänglig för instruktioner och som kan svara på frågor

Mer information om regler kring arbetsmiljö och hälsa finns i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta.

Broschyr - Så får barn och ungdomar arbeta (pdf)

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till oss via mejl.

E-postpraostockholm@edu.stockholm.se

Uppdaterad