Breddad rekrytering – funktionsvariation i arbetslivet

Stockholms stad underlättar när du vill rekrytera. Vi söker fler arbetsgivare som är beredda att öppna dörrar för den som vill tillbaka till arbetslivet.

Personer med funktionsvariation har ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det betyder att du som arbetsgivare genom att rekrytera både kan göra en insats för att förändra det och få en duktig medarbetare.

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens. Våra aspiranter är generellt i behov av lite mer handledarstöd än vid en vanlig rekrytering. Men det gäller såklart inte för alla, utan är väldigt individuellt. Vi erbjuder stöd under praktiktiden för att förebygga och lösa eventuella problem. 

Vi erbjuder

  • stöd inför och under anställning
  • professionell handledarutbildning
  • kunskap om eventuell diagnos
  • praktiska råd om anpassning
  • tillgång ett nätverk av andra arbetsgivare
  • tillgång till referensarbetsgivare och goda exempel.

Rekrytera en person med erfarenhet av psykisk ohälsa

Att leva med psykisk ohälsa kan vara en utmaning. Ett arbete gör det oftast enklare att må bra. Vi som arbetar med metoden Individual Placement and Support (IPS) på Alfa,  bidrar till att fler personer med psykisk ohälsa får och behåller ett arbete.

IPS är en metod som ger resultat. Forskningen visar att 50 procent fler får arbete via IPS jämfört med traditionella rehabiliteringsprocesser. Metoden används i stora delar av världen.

Vi söker samarbete med kloka och långsiktiga arbetsgivare för att få ett hållbart resultat. Genom att anställa en medarbetare med psykisk ohälsa bidrar ditt företag till mångfald och socialt engagemang.

Uppdaterad