Bli partner till Stockholms stad

Din organisation kan bli partner till Stockholms stad. Genom det blir ni en större del av Stockholm och en viktig samarbetspartner till vår stads utveckling.

Partnerskap – innovativ samverkan med arbetsgivare

Sedan flera år tillbaka arbetar Stockholms stad med Partnerskap som är en modell för innovativ samverkan mellan kommun och arbetsgivare. Det är en beprövad modell och ett verktyg som stärker staden och näringslivet som bidrar till både samhällsnytta och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Genom våra Partnerskap är det fler i Stockholm som både studerar och kommer i jobb. Våra partners blir en större del av Stockholm och är viktiga samarbetspartner till vår stads utveckling.

Långsiktig och hållbar samverkan

Partnerskapet syftar till att skapa en långsiktig och hållbar samverkan med gemensamma åtaganden och aktiviteter. Vi tecknar partnerskap med branscher och arbetsgivare som är verksamma regionalt. Vårt mål är nära samarbeten med engagerade partners. Partnerskapet blir också bärande under kristider, vilket blev tydligt under pandemin.

Vi utvecklar tillsammans

Ett av Stockholms stads prioriterade områden är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad samtidigt som vi möter arbetsgivares behov av kompetensförsörjning. Som partner till Stockholms stad har du möjlighet till dialog, samarbete med oss och andra partners. Vi samarbetar kring frågor som rör utbildnings- och anställningsmöjligheter såväl som med kompetensförsörjning hos partner och bransch. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av yrkesinriktade insatser och yrkesutbildningar. Våra samarbeten leder till att fler studerar till yrken som det är brist på men också att fler kommer i jobb förberedda med rätt kunskaper och kompetens.

Hur jobbar vi tillsammans med Partners?

Vi är stolta över vad alla våra Partners hittills har åstadkommit i Stockholm och för våra stockholmare. Engagemanget skapar förutsättningar för vidare utveckling av våra samarbeten som fortsatt präglas av nytänkande.

Uppdaterad