Bli partner till Stockholms stad

Din organisation kan bli partner till Stockholms stad. Genom det blir ni en större del av Stockholm och en viktig samarbetspartner till vår stads utveckling.

Hitta och utveckla dina framtida medarbetare

Vi samarbetar med flera företag och organisationer kring utbildningar riktade till bransch och anställning på arbetsmarknaden. Genom deras engagemang kan vi gemensamt utveckla och hitta framtida personal.

Tät och nära dialog med arbetsgivare och bransch är en viktig förutsättning för våra elevers och arbetssökandes vägar till jobb och för arbetsgivarna som behöver arbetskraft med rätt kunskaper, förmågor och kompetens.

Genom samverkan med oss blir arbetsgivare en del av en positiv utveckling i Stockholms stad och en viktig partner för vår stads utveckling både vad gäller kompetensförsörjning, såväl som till inkludering och integration.

Tillsammans med arbetsgivare skapar vi möjligheter för att stärka arbetet med mångfald och inkludering, för att bredda rekrytering, samarbete kring elevrekrytering till yrkesutbildningar såväl som marknadsföring av bransch, yrke och utbildning.

Det arbetet görs i nära samverkan med våra verksamheter inom Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildningen Stockholm.

Kontakta oss så berättar vi mer!

E-post: samarbetevuxenutbildning@edu.stockholm.se
samverkan.jobbtorg@stockholm.se

I samarbetet får arbetsgivare och bransch också tillgång till Stockholms stads nätverk Integrationspakten.

Uppdaterad