Kemikaliesmart frisör

Frisöryrket förknippas med mode, kreativitet och skönhet. Att de kemikalier som används flitigt på salongen kan vara problematiska diskuteras däremot sällan. Men med kunskap, engagemang och relativt enkla åtgärder går det att göra skillnad.

Att vara en kemikaliesmart frisör handlar dels om att välja mindre skadliga produkter men också att hantera det som ändå används på ett kemikaliesmart sätt. Både för den egna hälsan, kundens hälsa samt för miljöns skull.

Det handlar även om att ha kunskap om det ansvar som följer vid försäljning av kosmetiska produkter på salong. Att miljöanpassa sin verksamhet ger inte bara miljö- och hälsovinster. Det kan också ge marknadsfördelar om salongen lockar till sig en ny kundkrets av medvetna kunder. Win-win för verksamheten, arbetsmiljön, kunderna och naturen.

Broschyr och affisch

I broschyren ”Kemikaliesmart frisör” får du många handfasta tips på hur just du kan bli en kemikaliesmart frisör. Det finns också en affisch att skriva ut och sätta upp i exempelvis personalrummet.

Kemikaliesmart frisör, broschyr (pdf)


Kemikaliesmart frisör, affisch (pdf)

En utsatt yrkesgrupp

Frisörer är en utsatt yrkesgrupp och tyvärr måste många lämna branschen i förtid på grund av olika besvär.

Det är vanligt med arbetsskador i form av kontaktallergi, eksem på händer och olika andningsbesvär. Det finns också studier som tyder på att frisörer är mer drabbade än andra när det gäller vissa cancerformer, fertilitetsproblem och fosterskador.

Kundernas hälsa

Även frisörens kunder kan drabbas av allergiska reaktioner i form av rodnader, eksem, blåsor och svullnader. Symtomen kan vara kvar i flera veckor och bör behandlas av sjukvården.

Om en kund får en allergisk reaktion ska du anmäla händelsen både till din leverantör och till Läkemedelsverket.

Kemikalier påverkar miljön

Många av de ämnen som finns i frisörprodukter är miljöskadliga. När färgerna och andra hårprodukter sköljs ut hamnar de i stadens reningsverk som inte är byggda för att ta emot och bryta ner alla miljöfarliga kemikalier. Vissa kemikalier kan dessutom störa reningsverkens biologiska processer.

Uppdaterad