Energi- och klimatrådgivning

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är? Vi hjälper dig med tips och råd för att hitta kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Energi- och klimatrådgivningens företagsinformation vänder sig till föreningar och företag i Stockholm med färre än 250 anställda.

God potential att minska energi

Vill ni också minska er energianvändning? Det finns god potential för de flesta företag att spara energi, även utan stora investeringar. Lägre energikostnader bidrar till stabilitet när energipriserna skiftar. Många gånger blir också arbetsmiljön bättre när energieffektiviserande åtgärder genomförs.

Boka ett besök för energirådgivning

Är du en mindre fastighetsägare eller företag med färre än 250 anställda? Då erbjuder vi ett kostnadsfritt och opartiskt energirådgivningsbesök. Tillsammans går vi igenom företagets energianvändning och ger förslag på vilka åtgärder som är lönsamma. 

Mejla oss för att boka in ett besök! Besöket beräknas ta ungefär en timme. Kontakta Stockholms lokala energi- och klimatrådgivare och få mer information:

energiradgivning@stockholm.se

Bra hjälp hos Energimyndigheten

Energimyndigheten har tagit fram en mängd hjälpmedel för företag som vill energieffektivisera. Där finns bland annat en steg för steg-guide för systematiskt energiarbete, checklistor, LCC-kalkyl och webbutbildningar. Det finns också tips på energieffektiviserande åtgärder som inte kräver en investering och som går att genomföra i de flesta företag.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Börja med att reda på var er energi används

Det första steget är att se över och kartlägga er energianvändning. Hur mycket energi använder ni och i vilka delar av er verksamhet används den? Med kunskap om hur energin används går det ofta att hitta förbättringsåtgärder.

En bra start kan vara att göra en nattvandring i lokalerna när ingen verksamhet pågår. Då kan ni upptäcka om någon utrustning är igång i onödan, exempelvis belysning, ventilation, fläktar eller kompressorer.

Se över avtal

Se också över vilka avtal för el, värme och bränsle ni har och om det är dags att omförhandla dem eller byta leverantör. Jämför gärna ditt elavtal med andra på Elpriskollen.se, en oberoende jämförelsesajt som Energimarknadsinspektionen har tagit fram.

Så kan du påverka företagets energianvändning och minska kostnaderna

Effektivisera genom att använda befintlig utrustning mer effektivt eller att investera i teknik som använder mindre energi. Energianvändningen av den befintliga utrustningen kan ofta optimeras utan dyra investeringar, genom exempelvis att justera inställningar, införa nya rutiner för drift och underhåll samt använda närvaro- och tidsstyrning.

Vid nya inköp är det värt att satsa på energieffektiv utrustning, och en merkostnad för detta kan löna sig snabbt genom framtida minskade driftskostnader.

Genom att planera drift och därmed effektuttag på ett optimalt sätt kan effekttoppar kapas. Det kan göras exempelvis genom att sätta igång och köra olika utrustningar vid olika tidpunkter.

Energikostnaderna påverkas av vilken energibärare ni har, det vill säga fjärrvärme, el eller bränsle. Genom att byta från exempelvis direktverkande el till fjärrvärme för värmeproduktion kan ni sänka era kostnader.

Uppdaterad