Miljöfordon och hållbara transporter

Råd och tips om hållbara transporter, fordon och resor för ditt företag.

Ställ om till en hållbar fordonspark med enkla åtgärder som kan ge vinster både för miljön, leda till ekonomiska besparingar för ditt företag och dessutom påverka hälsa och varumärke på ett positivt sätt.

Välj energieffektiva miljöfordon som laddas med el eller tankas förnybart till dina leveranser och transporter. Cykel eller lastcykel är andra exempel på miljösmarta alternativ.

Trängsel, luftföroreningar och klimatpåverkan är några negativa konsekvenser av vägtrafiken. I stadens långsiktigt hållbara transportsystem måste vi därför ersätta fossila drivmedel med förnybara energikällor och fordonen ska vara miljösmarta, energieffektiva och drivas förnybart.

Ställ om till en hållbar fordonspark

Full koll på miljöfordon

På webbsidan miljöfordon.se hittar du fakta om miljöbilar, lätta och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen och laddplatser samt regler och förmåner för miljöbilar.

Webbsidan är ett samarbete mellan Stockholms stad tillsammans med Göteborgs stad och Malmö stad för att ge dig som företagare och konsument all information du behöver för att välja rätt miljöfordon oavsett behov.

Allt fler miljöbilar i Stockholm

Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. På Miljöbarometern kan du läsa om miljötillståndet i staden.

Det här gör Stockholms stad – exempel

Miljöförvaltningen

Miljöfordon och hållbara transporter

Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 28 800 (växel)
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad