En vit laddsladd sitter i ett uttag för laddning på en vit elbil.

Ladda och tanka

Ladda med el eller tanka förnybart med biodrivmedel för att minska ditt företags påverkan på klimatet och miljön .

Ladda med el

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt i antal. Välj förnybar el till elbilen eller laddhybriden så blir klimatpåverkan mycket låg.

Laddningstiden och räckvidden är två faktorer som är viktiga att tänka på för dig som ska använda elbil eller laddhybrid i företaget:

 • Tiden det tar att ladda batteriet i en elbil kan vara från 20 minuter på en snabbladdningsstation till över 10 timmar när du laddar via en laddbox.
 • Räckvidden hos en modern elbil är 20–50 mil, eller cirka 2 mil per laddtimme vid en normalladdning. Kalla temperaturer vintertid kan halvera räckvidden om bilen parkeras ute, batteriet blir nedkylt och kupén värms med hjälp av batteriet. En laddhybrid kan köras 3–10 mil på el.

Tanka fossilfritt med biodrivmedel

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa, till exempel etanol, biogas eller HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). Råvaran kommer från skogen eller åkern eller från avfall. 

Fossila drivmedel släpper ut koldioxid vid förbränning, som ökar koldioxidhalten i atmosfären, förstärker växthuseffekten och förändrar klimatet. Skillnaden mellan hållbart producerade biodrivmedel och fossila drivmedel är att det tagit miljontals år för fossila drivmedel att bildas medan ny biomassa till förnybara drivmedel ständigt bildas.

Drivmedelskalkyl – ta fram en miljörapport för företagets körning

Med en drivmedelskalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel.

Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.

Hitta tankställen för biodrivmedel eller laddstationer för el

Antalet laddstationer för elbil ökar stadigt. Det finns över 1000 tankställen för E85, flera hundra för fordonsgas och en handfull vätgasstationer.

Dags att köra på annat än fossilt?

Se vilka bränslen som passar ditt företags bil eller fordon i vår tjänst Byt bränsle!

Bra att veta om elbilar

Allt fler företag byter ut sin fordonsflotta till fossilfria alternativ som till exempel elbilar. För företaget kan det innebära ökade krav på parkeringsplatser samt nya rutiner för laddning. Här svarar vi på vanliga frågor och ger mer information om elbilar.

Parkeringsplatser och fordon innebär en hög inköpskostnad för företaget men totalt sett med användning och servicekostnader inräknat blir det ofta en lägre kostnad.

Hur en elbil ska laddas beror på förutsättningarna. Det optimala och mest bekväma är om bilen har en egen parkeringsplats med dedikerad laddutrustning.

I takt med att utbudet av elbilar ökar och att räckvidderna blir längre kan det i vissa fall gå att dela på laddutrustningen mellan olika fordon och ibland räcker det med publika laddplatser. 

Följande frågor är bra att ställa sig inför etablering av laddplatser:

 • Hur långt kör verksamhetens bilar per dag, och hur ofta behöver de därmed ladda?
 • Hur ser parkeringsplatssituationen ut:
  • Står de parkerade vid företaget över natten, eller står de hemma hos förarna?
  • Har verksamheten egna parkeringsplatser vid kontoret? Går det att sätta upp laddutrustning vid dessa?

Utifrån svaren går det sedan att besluta hur många laddpunkter som verksamheten själva ska installera.

Om verksamheten låter förarna ta med sina fordon hem och ladda där måste det utredas om någon förmånsbeskattning tillkommer eller inte. För sådana frågor hänvisar vi till Skatteverket

Bra att veta om biodrivmedel

Biodrivmedel är bränslen som framställs av förnybara råvaror och inte av fossila råvaror. Här listar vi olika alternativ för ditt företags fordon.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är ett biodrivmedel som liknar diesel. De senaste åren har HVO seglat upp som det dominerande biodrivmedlet. Klimatpåverkan minskar med över 70 procent med HVO i tanken istället för diesel.

Eftersom HVO har egen standard måste generalagenten godkänna att 100 procent HVO används som bränsle i deras dieselfordon. Annars finns risken att garantier och försäkringar inte gäller. Sådan 100-procentig HVO säljs ofta under namnet HVO100.

Det finns över 200 tankställen för HVO100 i Sverige. I en dieselbil som är godkänd för HVO100 tankar du HVO100 och diesel i samma tank, och kan blanda bränslena fritt.

Har din bil märkningen XTL i tanklocket är den godkänd för HVO100. 

Ett annat förnybart drivmedel är biodiesel B100. Det är ett varunamn för 100 procent biodiesel av typen FAME (fatty acid methyl ester). Den biodiesel B100 som används i Sverige tillverkas till största delen av raps.

Etanol är ett förnybart drivmedel som oftast tillverkas av odlade grödor. När du kör på etanol E85 istället för på bensin sparar företaget ibland pengar, ibland inte. Utsläppen av växthusgaser halveras nästan jämfört med när du kör på bensin.

Etanol är det kemiska namnet på det vi i dagligt tal kallar sprit eller alkohol. Etanolen tillverkas genom jäsning och destillering. Råvarorna är oftast grödor rika på stärkelse, som vete och majs, eller socker, som sockerbetor eller sockerrör.

Det går också att tillverka etanol av skogsrester. Då måste cellulosafibrerna först brytas ned till socker med hjälp av enzymer eller syra.

Etanol E85 och låginblandad etanol

Drivmedlet E85 består till 85 volymprocent av etanol. Resten är bensin. På vintern sänks andelen etanol till 75 volymprocent för att förbättra kallstartsegenskaperna.

Vanlig bensin innehåller idag 5 volymprocent etanol. Planen är att andelen biodrivmedel i bensin gradvis ska öka inom ramen för den så kallade reduktionsplikten. Som ett led i detta finns det bensin med 10 volymprocent etanol sedan sommaren 2021.

Tanka etanol

Det finns cirka 1 500 tankställen för etanol E85 i Sverige utspridda över hela landet. Därför är det nästan aldrig långt till en mack som säljer E85. I en etanolbil tankar du E85 och bensin i samma tank, och du kan blanda bränslena fritt.

Etanol innehåller mindre mängd energi per liter än bensin. När du kör på E85 ökar därför förbrukningen med drygt 30 procent jämfört med när du kör på bensin. Å andra sidan är literpriset på E85 lägre. I slutändan blir det ibland billigare, ibland dyrare att köra på E85. I januari 2021 var priset på E85 knappt en krona högre än motsvarande bensinpris per liter om hänsyn tas till förbrukningen.

Biogas framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall, gödsel och andra rötbara organiska rester.

Biogas är ett förnybart bränsle till skillnad från naturgas som är ett fossilt drivmedel och går under beteckningen CNG eller LNG.

Motorgas eller LPG, som är samma produkt som i Sverige kallas gasol, är ett fossilt drivmedel.

Vätgas kan vara både förnybart eller ha fossilt ursprung. Oftast framställs vätgas ur fossil naturgas, men den kan även framställas till exempel genom elektrolys av vatten.

Dimetyleter, DME, kan framställas ur många olika råvaror, både fossila och förnybara. BioDME på den svenska marknaden är framställd ur svartlut som är en restprodukt från massaproduktion.

Visste du att...

 • Antalet laddpunkter i Stockholm har mer än tredubblats sedan 2016. Idag finns cirka 4 000 publika laddplatser.
 • Andelen förnybara bränslen ökar och är nu nära 30 procent. Framförallt HVO ökar kraftigt.
 • Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor, cirka 890 bilar. 98 procent av bilflottan är miljöbilar.

Uppdaterad