Det här gör Stockholms stad – goda exempel

Miljöbilar i hemtjänsten och grävskopor som går på fossilfri diesel i Norra Djurgårdsstaden är två exempel på hur Stockholms stad arbetar med miljöanpassade fordon i verksamheten.

Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart. Stockholm fortsätter ställa om den egna fordonsparken mot 100 procent förnybart men även mot bilpool, lastcykel, cykel, gång och kollektivtrafik.

Genom verksamheten Miljöfordon och hållbara transporter jobbar staden med att snabba på övergången till miljöbilar och förbättra tillgången till förnybara fordonsbränslen.

Det gör vi bland annat genom att:

  • ansvara för stadens egna bilar
  • bidra till att miljökrav ställs på transporter i stadens upphandlingar
  • testa och utvärdera nya miljöbilstekniker och drivmedel ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och Europa
  • arbeta för fler laddplatser, drivmedelsstationer med biogas och andra hållbara bränslen.

Det här gör Stockholms stad – exempel

Uppdaterad