Elbilar på frammarsch i hemtjänsten

Stockholms stad driver hemtjänst i egen regi med 57 bilar. Samtliga fordon är miljöbilar och 33 procent är elbilar.

De miljövänliga hemtjänstbilarna rullar för fullt i stadens hemtjänst. Så många som 86 procent av medarbetarna inom hemtjänsten är positiva till att använda elbil. De tycker framförallt att bilarna är tysta att köra och att det är effektivt att kunna ladda i garaget och slippa åka och tanka.

Ett tips till aktörer inom hemtjänsten som är intresserade av att ställa om till el är att först göra en behovsanalys och fundera över:

  • Hur lång räckvidd behöver elbilarna ha? Hur långt kör våra fordon per dygn?
  • Hur länge står våra fordon stilla där de kan eller skulle kunna ladda?
  • Vilken effekt behöver vi från laddaren för att täcka vårt körmönster?
  • Kan vi lösa laddning på befintlig parkering?
  • Vilka elfordon finns som passar vår verksamhet? 

Nya krav på leverantörerna

Stockholms stad kommer nu att ställa nya krav på den upphandlade hemtjänsten för att få fler elbilar även där. Kraven börjar gälla i januari 2022.

De innebär i korthet att:

  • Lätta fordon som används i hemtjänst för Stockholms stad inte får vara äldre än sex år.
  • Nya fordon som köps in under uppdraget ska klara reglerna för klimatbonusbilar eller drivas med etanol eller fordonsgas, då får de släppa ut lite mer, men måste också tankas med en hög andel biodrivmedel.

Inte dyrare men utmaning med parkeringsplatser

De flesta är överens om att det inte blir dyrare med elfordon och att det finns tid att spara på att slippa åka och tanka. Men en stor utmaning för leverantörerna i omställningen är att anpassa parkeringsplatser till laddning, särskilt om företaget snabbt behöver få upp laddning men har långa kontrakt på sina parkeringsplatser.

Uppdaterad