Fossilfria arbetsmaskiner

Eldrivna arbetsmaskiner och andra arbetsfordon börjar nu introduceras i snabb takt på marknaden, främst för mindre grävmaskiner och hjullastare upp till 7 ton.

Även större maskiner introduceras och bland annat har Volvo CE introducerat en 23 tons bandgrävmaskin.

– Även om elektriska maskiner och arbetsfordon ligger något efter lastbilstillverkarna så ser vi nu att även den sektorn tar ordentlig fart, säger Per Erik Österlund, som arbetar med frågan för Stockholms stads miljöförvaltning.

Att upphandla en entreprenad idag där kravet till viss del kan vara el-maskiner i mindre storlek är fullt möjligt. Flertalet av de mindre maskinerna och arbetsfordon finns numera även hos hyrmaskinbolagen.

De flesta maskintillverkare och deras återförsäljare i Sverige godkänner att deras motorer får använda syntetisk diesel (EN 15 940), så kallad HVO-diesel, (hydrerad vegetabilisk eller animalisk olja) för fossilfri drift.

Farmartank på bygget

Mindre grävmaskiner med eldrift är på väg. Men för tyngre maskiner är HVO-tankning fortfarande det enda miljövänliga alternativet till fossil diesel.

I den pågående utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden har exempelvis Stockholms stad ställt krav på att det ska finnas tillgång till fossilfri diesel för de maskiner som staden anlitar och den ska dessutom erbjudas till andra entreprenörers lastbilar och maskiner.

– Vi har nu två HVO-­tankningsstationer på plats vid Frihamnen och Värtahamnen och planerar en tredje mindre station inne på själva byggområdet som kan nyttjas av grävskoporna där, berättar Fredrik Bergman, projektchef vid Stockholms stads exploateringskontor.

– Tankstationerna är mobila och kan flyttas i takt med att utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden fortskrider, fortsätter han.

Stadens mål är att säkra en tillgång om minst tio kubikmeter HVO per månad och område men på sikt kan det handla om större mängder. Med HVO som bränsle kan klimatavtrycket minska med upp till 80 procent från arbetsmaskiner.

Uppdaterad