Upphandling och inköp av fordon och leveranser

Söker du efter verktyg för upphandling? Stockholm stad ställer krav på olika nivåer på fordon och leveranser i stadens upphandlingar.

Nya krav på tunga fordon

Stockholms stad har antagit nya krav på tunga fordon med totalvikt över 3,5 ton som ingår i stadens upphandlingar.

Kraven ligger på tre olika nivåer: Spjutspets, Avancerad och Bas.

  • Spjutspetskrav innebär tunga fordon som drivs helt med el eller bränsleceller.
  • Avancerade krav – de tunga fordonen ska uppfylla utsläppskrav motsvarande euroklass VI eller bättre samt drivas av annat än fossilt bränsle.
  • Baskrav innebär tunga fordon med Euroklass VI eller bättre.

Nivåerna Spjutspets och Avancerad ska användas i första hand. Baskrav får endast användas när högre nivåer är kommersiellt eller tekniskt omöjliga.

De olika nivåerna kan procentsättas så att en viss del av fordonen som används i en upphandling ska klara Spjutspets, andra Avancerade krav och en viss del
Baskrav.

Stadens nämnder ska använda kraven i alla upphandlingar där det är tillämpligt. Stadens bolag uppmanas också använda dessa krav.

Utöver de olika nivåerna finns ett krav på uppföljning där leverantören av transporttjänsten med regelbundna intervaller redovisar vilka fordon som används i uppdraget och vilket bränsle som tankats.

Viktigt verktyg för upphandlare

Webbsajten Miljöfordon är ett viktigt verktyg i offentliga upphandlingar av fordon där upphandlare enkelt kan jämföra alla tillgängliga miljöfordons

  • prestanda
  • drivmedel
  • utsläpp.

Dessa gäller:

  • personbilar
  • lätta och tunga lastbilar
  • lastcyklar.

Vill du göra affärer med Stockholms stad?

På Stockholms webbsida om upphandling hittar du all information du behöver som vill bli leverantör eller utförare i Stockholms stad.

Allt om upphandling och inköp i Stockholms stad

Uppdaterad