Miljöfordonstrender

Vad är de senaste trenderna inom fordonssektorn? Vilka fordon är på väg upp och hur stor andel fordon tillhör kategorin miljöbilar?

Förnybara bränslen och miljöbilar på uppgång

Andelen miljöbilar ökar liksom försäljningen av förnybara drivmedel. De senaste åren har snåla dieselbilar tagit stora marknadsandelar på bekostnad av framförallt etanolbilar.

Kraftig ökning av antalet cyklande

Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Uppdaterad