Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Transporter står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. För att underlätta och skynda på omställningen till en eldriven transportsektor grundade Stockholms stad tillsammans med Ellevio, Scania och Volkswagen Sverige 2021 Elektrifieringspakten. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030.

För att nå dit krävs samarbete. Ju fler som samarbetar desto snabbare når vi målet. Därför är Elektrifieringspakten öppen för alla som kan bidra till omställningen, från stora företag och organisationer till mindre verksamheter och bostadsrättsföreningar. Tillsammans gör vi mer för att få en fossilfri stad.

Elektrifiering pågår

För att ställa om till eldrivet behövs fler möjligheter att ladda. Flera av Stockholms stads bolag och förvaltningar arbetar intensivt för att hitta lösningar för laddning.

  • Stockholm parkering – landets största parkeringsbolag bygger tusentals laddplatser årligen, varav hälften publika.
  • Stadens bostadsbolag – stadens bolag bygger ut och ser över framtida laddmöjligheter. All nybyggnation inkluderar laddplatser.
  • Trafikkontoret – snabbutreder lämpliga platser för laddning på gatumark och förvaltar Elektrifieringspakten. Arbetar för kortare ledtider från ansökan till genomförande.

Hur kan din organisation bidra?

Elektrifieringspakten är öppen för alla organisationer och företag i Stockholm som har viljan att bidra till omställningen av staden. Förvaltningar, mark- och fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer, kan och vill ni vara med på resan att göra staden fossilfri? Elektrifieringspakten kan hjälpa till. Hör av er eller skicka in en ansökan genom länken nedan.

E-post: elektrifieringspakten@stockholm.se

Aktuellt från Elektrifieringspakten

Uppdaterad