Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Transporter står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. För att underlätta och skynda på omställningen till en eldriven transportsektor grundade Stockholms stad tillsammans med Ellevio, Scania och Volkswagen Sverige 2021 Elektrifieringspakten. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030.

För att nå dit krävs samarbete. Ju fler som samarbetar desto snabbare når vi målet. Därför är Elektrifieringspakten öppen för alla som kan bidra till omställningen, från stora företag och organisationer till mindre verksamheter och bostadsrättsföreningar. Tillsammans gör vi mer för att få en fossilfri stad.

Elektrifiering pågår

Under de senaste åren har antalet laddplatser på gatumark i Stockholm fördubblats årligen. Stadens parkeringsbolag Stockholm Parkering bygger kraftigt ut antalet laddplatser och i alla nybyggda garage har samtliga platser möjlighet att ladda. Nätägaren Ellevio arbetar intensivt med att få fram tillräckligt med kraft för att de många operatörer som sätter upp laddmöjligheter ska kunna göra det. Staden arbetar kontinuerligt för att underlätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Händer som laddar en elbil.

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i City, innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Här kommer inga bilar som drivs av fossila bränslen vara tillåtna. Införandet av zonen anser stadens politiker kommer ytterligare skynda på omställningen till fossilfritt. En utredning pågår även om att utöka miljözonen.

Miljözon klass 3, Stockholms stads webbplats

Hur kan du bidra?

Staden, företag och organisationer i Elektrifieringspakten samarbetar för att underlätta och skynda på elektrifieringen. Här kan du som företagare ta del av tips för att underlätta din elektrifiering.

Miljöfordon

Fakta om miljöbilar, lätta och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Här finns även en karta över laddplatser i landet.

Fixa laddplats

Tips och guider om hur du, din fastighet eller din organisation kan gå till väga för att installera möjlighet till laddplats.

Hur kan din organisation bidra?

Elektrifieringspakten är öppen för alla organisationer och företag i Stockholm som har viljan att bidra till omställningen av staden. Förvaltningar, mark- och fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer, kan och vill ni vara med på resan att göra staden fossilfri? Elektrifieringspakten kan hjälpa till. Hör av er eller skicka in en ansökan genom länken nedan.

Läs mer och ansök om medlemskap

E-post: elektrifieringspakten@stockholm.se

Uppdaterad