Miljö- och klimatpakten i Stockholm

Tillsammans kraftsamlar vi för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. I nätverket Miljö- och klimatpakten samarbetar Stockholms stad med drygt 350 medlemmar från privata och offentliga aktörer.

Stockholm räknas som en av de ledande klimatstäderna i Europa. Sedan 1990 har stadens klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser minskat med hälften samtidigt som staden ökat sin befolkning. Stadens mål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar nätverket som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Bli medlem

Vår ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil. För att nå dit krävs samarbete.

Ju fler som samarbetar desto snabbare kan vi ställa om. Därför är Miljö- och klimatpakten öppen för alla organisationer och företag som vill och kan bidra till ett mer miljö- och klimatsmart samhälle.

Vill ditt företag eller organisation bli medlem i Miljö- och klimatpakten? Det enda som krävs är att verksamheten har en adress i Stockholms län. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Se vilka som är medlemmar Miljö- och klimatpakten.

Många år av klimat- och miljösamverkan

Klimatpakten undertecknades för första gången den 27 september 2007 av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton, tillsammans med representanter från Taxi Stockholm, Vasakronan, Shell Sverige, Telia, HSB Stockholm, Nybergs Deli och Wistrands Advokatbyrå.

2023 vidgades nätverket till att omfatta fler frågor än klimatfrågan och bytte då namn till Miljö- och klimatpakten.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Avvikande öppettider
1 maj – stängt
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
Pingstdagen 19 maj – stängt
Miljö- och klimatpakten samordnas av miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Telefon
Telefon 08-508 28 800 (växel)
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad