Miljö- och klimatpakten levererar

Ett tiotal företag och organisationer minskar klimatpåverkan från transporter med kunskapsstöd från staden.

 

Förändring med gemensamma åtgärder

Städer och företag ska inom CBCA skapa en förändring genom gemensamma klimatåtgärder. Miljö- och klimatpakten levererar är namnet på samarbetet inom CBCA mellan Stockholms stad och deltagande företag.

Nätverket C40

City-Business Climate Alliance (CBCA) är ett gemensamt initiativ från C40 Cities, CDP och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). C40 är ett nätverk av världens storstäder som arbetar för att hantera klimatförändringar. CDP är en ideell organisation som arbetar med miljörapportering för investerare, företag, städer, stater och regioner. WBCSD är en global VD-ledd organisation med över 200 medlemsföretag som arbetar tillsammans för att påskynda övergången till en hållbar värld.

Deltagande företag ska genom att skriva under en avsiktsförklaring:

 1. Implementera och utvärdera en lösning som minskar klimatpåverkan från organisationens leveranser.
 2. Informera och kommunicera om sin lösning och sina resultat via interna kanaler samt i presentationer och diskussioner i olika seminarier och konferenser både nationellt och internationellt.
 3. Delta i workshops, seminarier och konferenser som ordnas.
 4. Bli medlem i Klimatpakten, vilket är kostnadsfritt.

Stockholms stad bistår deltagande organisationer med stöd i både definition, utförande och utvärdering av lösningen. Staden kommer inom initiativet att bjuda in deltagande organisationer till diskussioner för att lösa utmaningar som dessa möter i sin strävan att minska klimatpåverkan från leveranser.

Företag som signerat

 1. Ahlsell Sverige AB
 2. Axfood
 3. Bring E-commerse & Logistics AB
 4. E-tron AB
 5. Havilog AB
 6. IBM Svenska AB
 7. IKEA Svenska Försäljnings AB
 8. L&T AB
 9. Martin & Servera Logistik AB
 10. Ragn-Sells Företagen AB
 11. Vasakronan

Uppdaterad