Kemikaliesmart byggande

Många skadliga kemikalier återfinns i byggvaror. Vissa sprids i naturen när produkten tillverkas och andra den dagen byggnaden rivs och blir till avfall. Andra kan exempelvis förorena inomhusmiljön när det utsöndras från inbyggt byggmaterial.

"Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska."

Så lyder ett av delmålen i Stockholms stads miljöprogram. För att nå dit krävs att det finns tillgång till bygg- och anläggningsmaterial som är fria från skadliga ämnen. Men det krävs också att det finns kompetens, rutiner och resurser för att ställa och följa upp krav när staden uppför eller upplåter mark för byggnader och anläggningar.

Forum för kemikaliesmart byggande

Kemikaliecentrum arrangerar morgonseminarium med olika teman. De vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad

För att skydda människors hälsa och miljö ska krav ställas när staden uppför byggnader eller anläggningar i egen regi och vid markupplåtelse. De här kraven beskrivs i Stockholms stads kemikalieplan. 

Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023 (pdf, 14,1 MB, nytt fönster)

Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

Miljöförvaltningens rekommendation omfattar all anläggning av konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi och andra syntetiska material i olika användningsområden inomhus och utomhus samt skötsel av befintliga sådana ytor. Rekommendationen riktar sig till såväl stadens egna upphandlade entreprenader som för markupplåtelser.

Uppdaterad