Det pågår firande på Sergels torg. Färgglada blå och gröna vimplar hänger över torget. Det vimlar av människor på torget och samtal pågår.

Tryggare företagande i Norra innerstaden

Stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområde Norrmalm bedriver tillsammans ett effektivt och samordnat trygghetsskapande arbete i Norra innerstaden.

Trygghetsarbetet inkluderar samverkan med aktörer från andra myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Ett särskilt fokus ligger på att förebygga ungas droganvändande och att arbeta riktat mot öppna drogscener och platser som uppfattas som otrygga.

Norra innerstaden upplevs tryggt

Den senaste trygghetsmätningen som genomfördes 2023 visar att de allra flesta i Norra innerstaden upplever sin stadsdel som trygg. Här är man tryggare än i staden i snitt och tryggheten har legat kvar på ungefär samma nivå sedan mätningen 2020.

Platssamverkan

Genom platssamverkan samverkar berörda aktörer kring gemensamma mål för aktuella platser i Norra innerstaden. Platssamverkan mellan aktörer med olika uppdrag och rådighet ger förutsättning att arbeta med helhetssyn för både social och situationell prevention.

Läs mer om platssamverkan i Norra innerstaden:

  • Klara och Sergels torg
  • Karlaplan
  • Odenplan, Vasaparken och Observatorielunden
  • Strandvägen
  • Stureplan och Östermalmstorg
  • Sveavägen
  • Centralstationen.

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

För att stärka tryggheten för invånare, besökare och verksamma behöver vi dra nytta av varandra. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att bland annat stärka tryggheten för invånare och företag.

Uppdaterad