Spårvagnen far fram längs Strandvägen, Östermalm. Hus syns längs gatan.
Foto: Mattias Hamrén

Kommunikationer i Norra innerstaden

Nya stadsutvecklingsprojekt knyter ihop staden ytterligare och stärker Odenplans betydelse som knutpunkt.

De nya stadsutvecklingsprojekten berör bland annat Citybanan, Roslagsbanan och tunnelbanan.

Citybanan

Citybanan har skapat nya flöden för resande och förbättrat tillgängligheten ytterligare i City sedan öppnandet år 2017.

Roslagsbanan

En förlängning av Roslagsbanan till city kommer att ge bättre förbindelse mellan de nordöstra kommunerna i länet och centrala Stockholm.

Tunnelbanan

Tunnelbanan byggs ut både i norr och söder och blir en direkt länk mellan innerstaden och Arenastaden, Barkarby och Nacka.

Stockholms Centralstation

Stockholms Centralstation är Sveriges största kollektivtrafiknod. Från centralen går fjärr- och regionaltåg, pendeltåg, tunnelbanor, bussar, långfärdsbussar, flygbussar och Arlanda Express. Stockholms Centralstation ger Stockholm hög tillgänglighet till omgivande region och resten av Sverige.

Odenplan växer som knutpunkt

Stadsutvecklingen ökar Odenplans betydelse som knutpunkt. Odenplan blev Sveriges näst största nod för kollektivtrafik i och med Citybanans öppnande. Med den kommande förlängningen av Roslagsbanan via Odenplan och utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Hagastaden växer platsens betydelse allt mer.

Många pendlar till sina jobb

Utbyggd tunnelbana stärker möjligheterna i en stad där många pendlar. I stadsdelsområdet bor 84 000 förvärvsarbetande (nattbefolkning) och knappt hälften av dessa pendlar ut från Norra innerstaden för sitt arbete. 85 procent av förvärvsarbetande i Norra innerstaden, 244 000 personer, pendlar in.

Uppdaterad