Ett torg med blommor, sittplatser och en stor fontän.

Näringslivsanalys av Skarpnäck

Goda kommunikationer och satsningar på tunnelbanans kapacitet gör att Skarpnäck kan växa.

I området planeras bebyggelse i alla delar av området där det bedöms som möjligt. Samband och stråk stärks både inom Skarpnäck och med angränsande stadsdelsområden, bland annat ska kopplingarna till Hammarbyhöjden, Hammarby sjöstad och Sköndal förbättras

Goda förutsättningar för tillväxt

  • 8 000 nya bostäder till år 2045.
  • 57 000 invånare år 2045, en ökning med 11 000 personer från år 2022.
  • Utbyggd tunnelbana ger ökad turtäthet och bättre förutsättningarna för arbetspendling till och från Skarpnäck.
  • 31 000 personer jobbar i stadsdelen.
  • 4 900 arbetsplatser.
  • Ett av de stadsdelsområden som har haft den kraftigaste sysselsättningstillväxten det senaste decenniet, med över 15 procent.
  • Stadsdelen har tillgång till Nackareservatets stora orörda naturområden medför särskilda kvaliteter.

Lär känna Skarpnäck

Uppdaterad