En stor sandstrand med många besökare som leker i sanden eller ligger och solar.

Natur och nöje i Skarpnäck

I Skarpnäck finns god tillgång till natur, vatten och kultur genom flera lokala stadsdelscentrum.

Skarpnäck har god tillgång till natur och friluftsområden så som Hammarbybacken och Flatens naturreservat där Orhem och Flaten ingår. Nytorps gärde ska utvecklas som stadsdelspark och mötesplats. Skarpnäck ligger också i direkt anslutning till Nackareservatet och det finns planer på att stärka sambandet mellan Flatens naturreservat och Nackareservatet.

Tillgång till vatten och strandbad

Tillgången till vatten är viktig för Skarpnäck. I södra delen av stadsdelsområdet ligger sjön Flaten med Flatenbadet och Lilla Flatenbadet. I Skrubba, som ligger vid Drevviken, finns Skrubbabadet och Skrubba strandbad. Även Ältasjön sträcker sig in i Skarpnäcks stadsdelsområde.

Lokala stadsdelscentrum ger närhet till kultur, idrott och lek

Det lokala stadsdelscentrumet med dess service och kulturverksamheter är uppskattade värden i området tillsammans med Kärrtorps IP och Nytorps gärde. Skarpnäck har ett relativt stort utbud av publika kulturverksamheter.

  • I Kärrtorp ligger Turteatern, kulturskolan och biografen och teatern Reflexen.
  • I Bagarmossen finns ett levande Folkets hus och kulturskolan.
  • I Skarpnäck ligger ett kulturhus som drivs av stadsdelsförvaltningen. I samma byggnad finns biblioteket och kulturskolan.
  • Bibliotek finns också i Björkhagen och Bagarmossen.

Uppdaterad