Flerbostadshus vid en gata med blommande träd i lila och vitt framför.

Befolkning och bostäder i Skarpnäck

Skarpnäcks stadsdelsområde erbjuder attraktiva boendemiljöer med god tillgänglighet till natur, kultur och kommunikationer.

I hela stadsdelsområdet planeras nästan 8 000 nya bostäder fram till år 2045. Antalet invånare ökar med nästan 11 000 personer, till över 57 000 boende i Skarpnäck år 2045. Kärrtorp kommer att stå för den största planerade befolkningsökningen.

Fram till år 2045 ökar antalet invånare i Skarpnäck med nästan 11 000 boende:

  • 46 800 invånare 2023.
  • 49 100 invånare 2030.
  • 57 400 invånare 2045.
Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Skarpnäck mellan år 2023–2032.

Närmare 3 000 nya bostäder i Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck

I Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäcks gård görs en särskild satsning med 2 900 nya bostäder men också bättre service och fler parker, skolor, förskolor och idrottsplatser. Samtidigt ska alla som bor och vistas i området fortsatt ha nära till natur och rekreation. Det är också i dessa områden de flesta av stadsdelsområdets nya invånare kommer att bo.

Nytorps gärde ska utvecklas som stadsdelspark och mötesplats

Här kan fler bostäder, verksamheter och idrottsanläggningar skapas.
Den stora öppna ytan i mitten av parken kan få fler aktiviteter som tilltalar besökare i alla åldrar.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns cirka 55 förskolor och 15 grundskolor i Skarpnäck. Kärrtorps gymnasium är viktig ur ett långsiktigt perspektiv och till år 2045 kommer behov av ytterligare tre skolor att finnas. Kärrtorps gymnasium har främst teoretiska program, men även försäljnings- och serviceprogrammet som är yrkesförberedande. I Skarpnäck finns också Yrkesgymnasiet med ett flertal yrkesförberedande program.

Uppdaterad