En tunnelbana åker över en bro, himlen är klarblå och solen blänker i kameralinsen.

Kommunikationer i Skarpnäck

Tillgängligheten från och till övriga staden kommer att öka för området då Gullmarsplan blir en av de viktigaste knutpunkterna för södra Stockholm.

Skarpnäck har redan idag goda kommunikationer. När tunnelbanans blå linje förlängs och kopplas samman med Hagsätralinjen kan turtätheten och kapaciteten öka även på Skarpnäckslinjen. Skarpnäckslinjen kopplas ihop med den nya gula linjen från Odenplan till Solna vilket knyter ihop Solna med Söderort.

Även om utbyggnaden av tunnelbanan inte innebär några nya stationer i Skarpnäcks stadsdelsområde finns flera positiva effekter såsom:

  • möjlighet till ökad turtäthet på Skarpnäckslinjen vilket ger ökad kapacitet.
  • goda förutsättningar för fortsatt komplettering med fler bostäder och arbetsplatser i stadsdelsområdet i och med ökad tillgänglighet.
  • direktförbindelse mellan Skarpnäck och Karolinska sjukhuset och Friends arena i Solna.
  • att resan från Skarpnäck till Arenastaden med sitt utbud av kontor, shopping samt kultur- och sportevenemang kommer att ta knappt en halvtimme.
  • lättare att resa till östra delarna av Södermalm och Nacka.

Många pendlar till sitt jobb

Utbyggd tunnelbana stärker möjligheterna i en förort där många pendlar. Cirka
3 000 personer både bor och arbetar i stadsdelen, medan 22 000 pendlar ut och 7 000 pendlar in för att arbeta i Skarpnäck. Det stärker bilden av en förort präglad av en hög andel boende och pendling.

Uppdaterad