Ett litet torg med ett café som har uteservering och ligger bredvid en cykelverkstad.

Näringsliv i Skarpnäck

Skarpnäck har en välutbildad befolkning med hög förvärvsfrekvens. I Skarpnäck finns 10 000 personer sysselsatta på 2 100 arbetsplatser.

Skarpnäcks och Skrubba företagsområden är extra betydelsefulla för företag med inriktning mot kontor, partihandel och bygg. Men även de lokala centrumen med god tillgänglighet längs tunnelbanesträckningen är viktiga.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • Skarpnäck kopplas samman med innerstaden genom fler och bättre samband från Hammarbyhöjden till Hammarby sjöstad och innerstaden.
 • Tyresövägens barriäreffekter mot Sköndal ska överbryggas.
 • Inom stadsdelsområdet är det viktigt att skapa sammanhängande gång och cykelvägar, samt att utveckla stråket Gullmarsplan-Enskede via Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp.
 • Nytorps gärde ska utvecklas som stadsdelspark och mötesplats.

Flera näringar med god tillväxt

Skarpnäck har två profilnäringar som också har god tillväxt:

 • tillverkning
 • vård och omsorg.

Dessutom finns ett flertal näringar som idag inte är profilerade i Skarpnäck, men som har god tillväxt i området:

 • handel
 • hotell och restaurang
 • juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • kultur, nöje, fritid
 • annan serviceverksamhet.

Arbetsplatser med mer än 200 anställda

Skarpnäck är ett stadsdelsområde med ett stort antal mindre arbetsplatser. Cirka 70 procent av de anställda i området arbetar på arbetsställen med mindre än 50 anställda.

De största arbetsplatserna inom privat sektor med mer än 200 anställda är:

 • BonZi personligt stöd AB
 • Attendo LSS AB
 • PMI Clean AB
 • Swedol AB
 • Inmotion Technologies AB
 • Anicura Sweden AB

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare och omkring 900 personer är anställda i stadsdelsförvaltningen och stadens bolag med arbetsplats i Skarpnäck.

Företagsområden får fler arbetsplatser

Skarpnäck har två verksamhetsområden varav ett är renodlat, vilket innebär att inga bostäder, grundskolor eller förskolor får etableras inom området. Utökning och tillväxt planeras för båda verksamhetsområdena.

Skrubba verksamhetsområde

Skrubba är ett renodlat verksamhetsområde med drygt 1 200 anställda med fokus på bygg, industri och handel. Skrubba är det enda verksamhetsområdet i staden där tillverkning är den största branschen sett till andel anställda. Tillverkningen har dessutom ökat något i Skrubba det senaste decenniet. Småskalig industri och tillverkningsföretag är en nisch som skulle kunna stärkas ytterligare. Utvecklingsmöjligheterna i Skrubba bedöms vara goda då endast hälften av området är utbyggt.

Skarpnäcks verksamhetsområde

Skarpnäcks verksamhetsområde ligger i nära anslutning till bostadskvarter och lämpar sig därför för företag inom lätt industri, lager och kontor. Området ska utvecklas med fler icke-störande verksamheter. Det vill säga verksamheter som inte påverkar omgivningen negativt genom exempelvis buller, lukt eller andra typer av störningar.

Flera lokala centrum längs t-banan

Skarpnäck består av flera levande lokala centrum nära tunnelbanestationerna. Dessa är Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäcks gård. I centrumen finns handel, caféer, restauranger och kulturaktiviteter som ska stärkas.

Stadsdelsområde i ständig förändring

 • Kärrtorp kopplas samman med Björkhagen, Bagarmossen och Enskede genom att gatorna får tydligare drag av stadsgata med lokal karaktär.
 • Kärrtorps centrum stärks när det gäller bostäder och service.
 • Övriga planerade insatser handlar om att stärka samband och stråk inom hela Skarpnäck.
 • Området vid Gamla Tyresövägen ska få nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park.

Uppdaterad