Norr Mälarstrand med bostadshus och kaj där det ligger massa båtar. Foto.

Näringslivsanalys av Kungsholmen

Kungsholmen har ett starkt näringsliv med en hög koncentration av stora arbetsplatser och en stor inpendling.

Stadsdelsområdet har god tillväxt med både nya arbetsplatser och bostäder. Utvidgningen av City kommer innebära att områdets läge blir än mer centralt. Dessutom kommer utbyggnaden av tunnelbanan ge Kungsholmen en starkare koppling till övriga staden.

Ett stadsdelsområde med lång historik och fortsatt stark tillväxt

  • Näringslivets nav sedan 1640–talet då stadsdelen blev ett centrum för hantverkare och manufakturer.
  • Kungsholmen är mitt i den pågående utvidgningen av City.
  • 3 200 nya bostäder till år 2045, varav 2 800 de närmaste tio åren.
  • 6 500 arbetsplatser där många är stora.
  • 62 000 pendlar in för att arbeta i området.
  • En tredjedel av de sysselsatta arbetar på en arbetsplats med minst 500 anställda.
  • Tunnelbanan byggs ut för att Kungsholmen ska kopplas närmare resten av staden.
  • Vackra parker och strandpromenader är en del av attraktiviteten för både företag och boende.

Lär känna Kungsholmen

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Stängt just nu
Öppettider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 08-508 08 000 (växel)
E-post
E-post kungsholmen@stockholm.se

Uppdaterad