Torg med planteringar och murar där människor ligger och vilar eller läser. Människor som promenerar och springer. Foto.

Befolkning och bostäder på Kungsholmen

Kungsholmen är en tät stad med blandad bebyggelse. I stadsdelen bor det 70 000 personer och lika många arbetar i området.

På Kungsholmen planerar man för att 2 800 nya bostäder ska byggas fram till år 2032. I Stadshagen kommer 1 700 av dessa nya bostäder byggas.

Bostads- och befolkningsutvecklingen koncentreras i väst

Byggandet koncentreras under de närmaste tio åren särskilt till nordvästliga delarna av Kungsholmen, Stadshagen och Kristineberg, samt på Lilla Essingen.

Antalet invånare på Kungsholmen som helhet beräknas ligga på en stabil nivå framöver. Det innebär att det beräknas bli något färre invånare per bostad. Detta förklaras av en åldrande befolkning.

  • 70 800 invånare 2022
  • 72 600 invånare 2030
  • 67 300 invånare 2045

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Kungsholmen mellan år 2023–2032.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns 60 förskolor och 16 grundskolor på Kungsholmen.

Stockholms stads största gymnasium, Anna Whitlocks gymnasieskola, ligger på Hantverkargatan och har cirka 2 200 elever. Flera andra av stadens större gymnasieskolor ligger också i stadsdelsområdet:

  • Thorildsplans gymnasium
  • Kungsholmens gymnasium
  • Stockholms musikgymnasium
  • S:t Eriks gymnasium
  • Kungsholmens Västra Gymnasium.

Uppdaterad