Buss som kör över en bro en vinterdag. Människor som promerar längs bron. Foto.

Kommunikationer på Kungsholmen

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer medföra att Kungsholmen får en starkare koppling till övriga staden, vilket skapar tillväxtmöjligheter i området.

Gul tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö binder ihop centrala och södra Stockholm. Utbyggnaden av blå och grön linje medför också förbättrad tillgänglighet till och från området.

Gul linje binder ihop Kungsholmen med Södra Stockholm

En helt ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö binder ihop centrala och södra Stockholm med stationer i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga. Restiden mellan ändstationerna beräknas bli cirka 10 minuter.

Utveckling av tunnelbanan möjliggör tillväxt

Den pågående utbyggnaden av både grön och blå linje kommer medföra att det blir snabbare att ta sig till och från Kungsholmen. Det kommer gynna näringslivet på Kungsholmen och skapa bättre pendlingsmöjligheter till och från stadsdelsområdet.

Blåa linjens kommer byggas ut vilket kommer göra det lättare att ta sig till Järfälla i norr och Nacka i öst samt till Östra Södermalm och Hammarby Sjöstad.

Gröna linjens kommer att byggas ut vilket kommer göra det möjligt att ta sig till Arenastaden i Solna via Odenplan.

Fridhemsplan viktig knutpunkt i Stockholm

Stadsdelen kopplas effektivt närmare övriga staden och omgivande kommuner genom utbyggnaden av tunnelbanan. Redan idag ligger en av stadens viktigaste knutpunkter i stadsdelsområdet.

  • Fridhemsplan kommer att bli ännu viktigare knutpunkt med grön, blå och gul tunnelbanelinje. De nya linjerna knyter ihop staden effektivt från norr till söder samt de västra och östra delarna av regionen.

Många pendlar till stadsdelen

Redan idag är pendlingen till stadsdelsområdet omfattande. Drygt 8 000 personer bor och arbetar i stadsdelen, medan 34 000 pendlar ut och 62 000 pendlar in för sitt arbete.

Uppdaterad