En kopp kaffe och en macka som serverat på ett bord som finns på ett fiks uteservering. Foto.

Näringsliv på Kungsholmen

På Kungsholmen finns 70 000 personer sysselsatta på 6 500 arbetsplatser.

Stadsdelen präglas likt övriga innerstaden av många sysselsatta inom kunskapsintensiva branscher och flera stora företag har sina huvudkontor i stadsdelen. Ungefär en tredjedel av de sysselsatta på Kungsholmen arbetar på en arbetsplats med minst 500 anställda.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter. Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • Fridhemsplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och betydelsefull centrumfunktion. Den levande miljön stärks och utvecklas till en tryggare och mer attraktiv mötesplats.
 • I Stadshagen pågår omfattande stadsutveckling och området har stora möjligheter till förtätning med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service. S:t Görans sjukhus, som ligger i området, fyller en viktig samhällsfunktion för hela staden.
 • Marieberg har stora möjligheter till stadsutveckling med en variation av bostäder, service, verksamheter samt nya och förbättrade offentliga rum. Merparten av den nya bebyggelsen placeras vid Gjörwellsgatan och Västerbroplan.
 • Kristineberg i nordvästra Kungsholmen är ett område i positiv förvandling med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Närservicen förbättras, strandlinjen förnyas och parkområden växer.
 • Primusområdet på Lilla Essingen har mycket stora möjligheter att utvecklas till en levande stadsmiljö.
 • På Stora Essingens norra del finns också möjligheter att åstadkomma en blandad bebyggelse av mer stadsmässig karaktär.

Över 6 500 arbetsplatser i ett levande näringsliv

Näringslivet i Kungsholmen är omfattande med en stor branschbredd. I området finns 53 procent av alla existerande branscher representerade.

Flera profilnäringar med god tillväxt

Kungsholmen har sex profilnäringar med god tillväxt:

 • Tillverkning
 • Byggverksamhet
 • Transport och magasinering
 • Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Offentlig förvaltning
 • Vård och omsorg

Stora arbetsplatser inom privat sektor

De största arbetsplatserna inom privat sektor med mer än 1000 anställda:

 • DH Logistics Sweden AB
 • Capio S:t Görans Sjukhus AB
 • Skanska Sverige AB
 • Sweco Sverige AB
 • MTR Pendeltågen AB
 • Capgemini Sverige AB
 • Foodora Logistics AB
 • Pressen Morgontjänst Kommanditbolag

Många anställda i stadens förvaltningar

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare på Kungsholmen med ungefär 5 000 anställda i området. Många av stadens förvaltningar och bolag är lokaliserade i stadsdelsområdet. I området finns:

 • Kungsholmens stadsdelsförvaltning
 • Exploateringskontoret
 • Fastighetskontoret
 • Förskoleförvaltningen
 • Miljöförvaltningen
 • Revisionskontoret
 • Stadsarkivet
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Trafikkontoret
 • Utbildningsförvaltningen
 • Valnämndens kansli
 • Stockholm Business Region
 • Stadsledningskontoret.

Kungsholmen närmar sig city

Utvidgningen och utvecklingen av City innebär att delar av Kungsholmen blir än mer centralt. Det möjliggör för kompletteringar med såväl bostäder som service och arbetsplatser i stadsdelsområdet. I och med stadsutvecklingsområdet Västra City och att området vid centralstationen utvecklas kan östra Kungsholmen tydligare kopplas till City.

Den demokratiska stadsdelen

Kungsholmen präglas också av flera viktiga offentliga byggnader som symboliserar den demokratiska staden:

 • Stadshuset
 • Rådhuset
 • Polishuset
 • Landstingshuset.

Stockholms stad är också den största arbetsgivaren i stadsdelsområdet, följt av Polismyndigheten och Region Stockholm.

Brommaflyget påverkar

Brommaflyget påverkar delar av stadsdelsområdet. Exempelvis påverkas förutsättningar för stadsutveckling i Marieberg av höjdbegränsningar och flygbuller från Bromma flygplats. Även Kristineberg omfattas av restriktioner från Brommaflyget.

Flera starka områden

Kungsholmen präglas av en blandad bebyggelse med både bostäder och större arbetsplatser. En stor koncentration av arbetsplatserna ligger på östra delen av Kungsholmen i stadsdelarna Kungsholmen, Östra S:t Görans, Stadshagen och Marieberg. Västermalmsgallerian är Kungsholmens enda galleria med nästan 50 butiker, restauranger, tjänster och mat. Gallerian ligger precis bredvid tunnelbanestationen Fridhemsplan. 

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Nytt gestaltningsprogram för Hornsbergkvarteren har nyligen tagits fram. Totalt innehåller planförslaget cirka 750 bostäder, cirka 90 000 kvadratmeter kontor, hotell, förskolor, tre idrottshallar och parkeringshus under Essingeleden. Det finns även pågående planarbete för två bostadskvarter med centrumändamål inom strukturen för Hornsbergskvarteret.
 • Utveckling av västra delen av S:t Eriksområdet i samband med att S:t Eriks ögonsjukhus flyttar. Planerna omfattar bland annat nya bostäder, lokaler och offentliga platser.
 • Pågående planarbeten för en 11–spelsplan inom Kristinebergs strandpark samt en ny idrottsyta i Fredhäll. Den nya idrottsytan kommer innebära att det bland annat byggs en ny bollplan med tillhörande omklädningsrum och nya serviceytor.

Uppdaterad