Vy uppifrån. Skog, vatten och park syns.

Näringslivsanalys av Skärholmen

I Skärholmen växer ett nav för människor och näringsliv fram i huvudstadens södra del.

Stora beslutade satsningar på infrastruktur kommer placera Skärholmen mitt i Stockholmsregionen. Den nya placeringen kommer innebära en avsevärt förkortad restid mellan regionens norra och södra delar.

Här förenas ett av Stockholms vackraste lägen med närheten till Kungens kurva och i denna regionala kärna skapas en attraktiv blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation.

Regional kärna med tillväxt och utveckling

  • 9 500 nya bostäder till 2045.
  • 52 000 invånare år 2045, en ökning med 14 500 personer. Ökningstakten är den näst snabbaste i staden.
  • Tillväxten av anställda på över 15 procent det senaste decenniet är en av de högsta i staden.
  • Skärholmen är ett av fyra fokusområden i Stockholms stads utbyggnadsstrategi.
  • Kungens Kurva-Skärholmen är också en regional stadskärna som pekats ut av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS).
  • Förbifart Stockholm och andra infrastrukturprojekt kommer öka tillgängligheten till och från Skärholmen.
  • Fler än 10 000 personer arbetar i Skärholmen.
  • Det finns över 1 400 arbetsplatser.

Lär känna Skärholmen

Uppdaterad