Skärholmens tunnelbaneskylt.

Kommunikationer i Skärholmen

Det pågår ett flertal satsningar på utbyggnad av kollektivtrafik och väg som stärker tillgängligheten till och från Skärholmen avsevärt.

Skärholmen kommer placeras mitt i Stockholmsregionen och den ökade tillgängligheten gynnar både näringsliv och arbetsmarknad.

Avstånden krymper från Skärholmen till övriga staden och regionen

Förbifart Stockholm, beräknas klar 2030

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an som länkar söderort till norrort, men också södra Sverige till norra. Sträckningen ger bland annat tillgång till nya resvägar och förbättrad kollektivtrafik. Restiden från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr beräknas ta 15 minuter.

Spårväg syd

Spårväg Syd är en tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Älvsjö. Satsningen kommer ge stor sammanhållande effekt i södra Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn

En två mil lång motorled från Kungens Kurva till Jordbro, Haninge kommun. Förbindelsen kommer bland annat stärka transportmöjligheter till och från Norvik som är Stockholms största hamn.

Utbyggd tunnelbana Fridhemsplan–Älvsjö

Kopplingen mellan norra och södra Stockholm stärks med en ny tunnelbanelinje Fridhemsplan–Älvsjö samt Fridhemsplan–Skärholmen. I detta ingår även en spårutbyggnad från Liljeholmen till Aspudden.

Utveckling av busstrafikens stomlinjer och huvudcykelstråk

Genom utvecklingen av busstrafikens stomlinjer och fortsatt utbyggnad av huvudcykelstråken kommer tillgängligheten förbättras inom och till andra stadsdelar och till Huddinge och Botkyrka kommun.

Många pendlar till sina jobb

Utbyggd kollektivtrafik stärker möjligheterna i en förort där många pendlar. Cirka 2 500 personer både bor och arbetar i stadsdelen, medan 14 100 pendlar ut och 8 000 pendlar in för att arbeta i Skärholmen. Det stärker bilden av en förort med både en hög andel boende som pendlar men också med ett stort utbud av arbetsplatser.

Uppdaterad