Stor orange stol på torget i Skärholmens centrum.

Tryggare företagande i Skärholmen

Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar ständigt för att förbättra tryggheten för invånare och företag i området.

Stadsdelsförvaltningen, Polisen och Skärholmens Fastighetsägarförening genomför regelbundna trygghetsvandringar på platser som upplevs som otrygga för att ta reda på vad som kan åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningen arbetar även med platssamverkan tillsammans med ovan nämnda aktörer för att skapa tryggare platser i stadsdelen. Fokus för platssamverkan ligger på stadsdelens fyra centrumområden Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Trygghetsarbetet i Skärholmen>

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att bland annat stärka tryggheten för invånare och företag.

Uppdaterad